Chercher 
mercredi 9 septembre 2015 ..:: Enseignement » Nederlandstalige Gemeenschap » Leerinhouden » Hadies - Overleveringen vd Profeet Mohammed (saws) ::..   Connexion
Hadies - Overleveringen vd Profeet Mohammed (saws)
  
Plan du site

Counter
  
Hadies - Overleveringen vd Profeet Mohammed (saws)
De betekenis van ‘hadieŝ’: de algemene betekenis van dit arabisch woord is ‘nieuw’, ‘overlevering’, ‘vertelling’ van religieuze of andere aard. Het heeft echter een specifieke betekenis die inhoudt wat de Profeet Mohammed (saws) heeft gezegd, gedaan of stilzwijgend goedgekeurd. Zo is hadieŝ een synoniem van de soenna.
Moslims zijn het met elkaar eens dat de hadieŝ wanneer hij authentiek is een godsdienstige bron en een indicatie voor rechtsregels is.
Het handelen ernaar is dan verplicht. De Qoerân besteedt hier in veel verzen aandacht aan:
 
De hadieŝ is de tweede praktische en dogmatische bron van islamitisch recht. Hij komt direct na de Qoerân op de tweede plaats. De hadieŝ speelt een belangrijke rol in het uitleggen en begrijpen van de betekenis van de Heilige Qoerân. Ook verduidelijkt hij de verborgen voorschriften achter de algemene teksten en uitgebreide principes en regels van de Qoeraan.  
De hadieŝ legt de voorschriften van de Qoerân uit en daarbij gaat het om:
 
-         detailleren,
-         verhelderen,
-         specificeren,
-         beperken.
 
De Qoerân stelt de rituele reiniging verplicht voor degene die de salaat wil verrichten. De soenna (profetische traditie) geeft hierover zeer gedetailleerde informatie. Ook legt het de manier van reinigen uit, zowel door middel van water als van aarde.
De Qoerân schrijft de salaat (het gebed) voor, maar legt niet expliciet uit hoeveel keer per dag moet worden gebeden en ook niet hoeveel knielingen en buigingen bij elk gebed moeten worden verricht.
De soenna heeft ons al deze praktische details verschaft.
De Profeet (saws) ging voor in gebed en zei tegen de mensen: “Bidt zoals jullie mij zagen bidden.”
 
De Qoerân geeft aanwijzingen tot de verplichting van de zakât maar geeft daarover geen verdere details. Hij legt niet uit wat het bedrag is dat men verplicht moet afstaan. De soenna heeft ons hierover duidelijkheid gegeven.
Er werden aan de Profeet (saws) gevallen en vragen voorgelegd, over handel, oorlog en vrede. In al deze gevallen werd soms de Qoerân geopenbaard en soms niet. In dit tweede geval is de hadieŝ de beslissende bron voor rechtsgeleerden. Dit alles bracht met zich mee dat men grote zorg en aandacht aan de hadieŝ ging schenken.

 

  
Hadies - Leerinhouden
  
Copyright 2014 par l'EMB   Conditions d'utilisation  Confidentialité