Chercher 
mercredi 9 septembre 2015 ..:: Enseignement » Nederlandstalige Gemeenschap » Leerinhouden » Qoeraanwetenschappen ::..   Connexion
Qoeraanwetenschappen
  
Plan du site

Counter
  
Qoeraanwetenschappen

Omschrijving van de Qoerânwetenschappen.

Taalkundig beschouwd is wetenschap synoniem aan ‘inzicht’ en ‘kennis’. Binnen de islamitische religieuze traditie is de benadering echter anders. Zo heeft de beroemde geleerde al-Ghazâlî (gest. 505/1111) in zijn belangrijke boek getiteld “De Herleving van de Wetenschappen van de Godsdienst” gesteld dat het begrip ‘wetenschap’ betrekking heeft op: “Kennis van God de Verhevene, op Zijn wonderen en op Zijn daden met betrekking tot Zijn dienaren en schepping”.

Kijken wij nu naar het woord Qoerân. Dat heeft in de taal de betekenis van ‘voorlezen’, “reciteren”. Als voorbeeld kan men soera 75/17-18 nemen: “Aan Ons behoort het verzamelen en voorlezen ervan. Wanneer Wij het dan hebben voorgelezen, volg dan het voorlezen ervan (na)!” Het ‘reciteren’ of ‘voorlezen’ (‘al-Qoerân’) werd vervolgens gebruikt als vaste naam van het gehele Woord dat aan de Profeet Mohammed (saws) werd geopenbaard.

  
Lesmateriaal
  
Leerinhouden
  
Copyright 2014 par l'EMB   Conditions d'utilisation  Confidentialité