Beste zusters, broeders, leerkrachten islamitische godsdienst,

Salaam aleikum wa rahmatoulah, wa barakatou

 

Welkom op uw website, moge Allah tevreden zijn over het resultaat.

Eerst willen wij de zusters, broeders bedanken die zich reeds jarenlang vrijwillig inzetten, of ingezet hebben, voor de vruchten die wij plukken van wat zij gezaaid hebben. Dank ook aan de zusters en broeders die de informatie leverden en deze die ze corrigeerden, om met deze website reeds van start te kunnen gaan

De bedoeling van deze site is vooral een actieve communicatie op touw te zetten; een navelstreng tussen leerkrachten onderling en de Executieve. Zodat de informatie direct bij u de huiskamer binnenkomt. Wij zullen u, inch Allah, vlotter kunnen informeren over de vorderingen in de onderhandelingen met het ministerie, aangaande inspectie, benoemingen, leerplan, opleidingen, …

“ Vanaf 1 september 2001 wordt er reglementering voorzien voor de leerkrachten islamitische godsdienst. De decreten rechtspositie worden op hen van toepassing en er worden bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen vastgelegd. Opgeheven: De omzendbrief OND/III/3/PL van 10 augustus 1993 betreffende de organisatie van het onderricht in de islamitische godsdienst” Zo klinkt de inleiding van de omzendbrief van het ministerie(na te lezen op http://www.ond.vlaanderen.be/omzendbrieven/P…/pers-13cc-go-isl-cv-2001-23-4-2001.ht ).

Dit is, met Allah’s hulp, het resultaat van jarenlange onderhandelingen met het ministerie van onderwijs, vergaderingen op het kabinet, discussies en puzzelwerk op de Executieve door de leden van het departement en de commissie onderwijs. Van zodra deze maatregelen ook goedgekeurd worden door de Vlaamse regering en/of het Vlaams Parlement, zullen de vacant verklaarde plaatsen, inch Allah, door vaste benoemingen ingenomen kunnen worden. De goedkeuring daaromtrent zal komen na duidelijkheid over het inspectieambt.

Wordt vervolgd…

Een van de rubrieken van onze site is: het leerplan voor het lager onderwijs. Alweer een resultaat van, godzijdank, jaren denkwerk en brainstormen binnendeurs. Wij hopen jullie hiermee een, leidraad te geven voor de voorbereidingen van uw lessen. Dit leerplan is bedoeld als ruggesteun en is (nog) niet verplichtend.

De meeste leerkrachten zullen dankbaar gebruik maken van de link “lesvoorbereidingen” deze linkt jullie, letterlijk, aan elkaar. Het is dé manier om lesvoorbereidingen uit te wisselen.

Wij hopen jullie reacties, suggesties en lesvoorbereidingen te mogen ontvangen.

Was-salaam