LEERPLAN ASSIERA EN GESCHIEDENIS LEERPLAN QORAAN
LEERPLAN DE GEDRAGSVORMING LEERPLAN SMEEKBEDEN
LEERPLAN GELOOFSLEER

 

 

LEERPLAN                                                  ASSIERA EN DE GESCHIEDENIS           

     1ste LEERJAAR

     2de LEERJAAR

     3de LEERJAAR

     4de LEERJAAR

     5de LEERJAAR

     6de LEERJAAR

 

Top


LEERPLAN                                                  GEDRAGSVORMING           

'achlaaq'

 

     1ste LEERJAAR

     2de LEERJAAR

     3de LEERJAAR

     4de LEERJAAR

     5de LEERJAAR

6de LEERJAAR

 

DE AZAN & DE IQAMAH

                                       De AZAN

4x Allahoe akbar                                      Allah is de grootste
2x Asjhadoe alla illaha illallah                 Ik getuig dat er geen God is behalve Allah
2x Asjhadoe anna moehammadarrasoel  Allah Ik getuig dat Mohammed zijn gezant is
2x Hayya al assalaah                                Haast u naar het gebed
2x Hayya alal falaah                                 Haast u naar het welslagen
2x Allahoe akbar                                      Allah is de grootste
1x La ilaha illallah                                   Er is geen god behalve Allah

 

                                    DE IQAMAH

4x Allahoe akbar                                     A llah is de grootste
2x Asjhadoe alla illaha illallah                Ik getuig dat er geen God is behalve Allah
2x Asjhadoe anna moehammadarrasoel Allah Ik getuig dat Mohammed zijn gezant is
2x Hayya al assalaah                               Haast u naar het gebed
2x Hayya alal falaah                                Haast u naar het welslagen
1x Qad Qamatis Salaat                            Het gebed (aanbidding) is begonnen
2x Allahoe akbar                                     Allah is de grootste
1x La ilaha illallah                                  Er is geen god behalve Allah

 

 

Top


 

LEERPLAN                                                  QORAAN           
1ste LEERJAAR

 

Minimum:

 

Maximum

 

Kennismaking met het Arabisch alfabet (1ste- 6de leerjaar)

 

Leerdoelen :

 

DE 4 KALIEFEN

 

Na de dood van de profeet Mohammed  volgden vier kaliefen hem op.

Zij worden de rechtgeleide kaliefen genoemd omdat zij nauwgezet het voorbeeld van de profeet volgden. Zij waren heel eerlijk, leefden eenvoudig, gedroegen zich als gewone mensen, waren vriendelijk en rechtvaardig en dienden de mensen, hun broeders en zusters omdat zij wilden dat Allah  tevreden zou zijn over hen.

In deze volgorde werden de kaliefen aangesteld:

 1. Aboę Bakr t
 2. °Oemar t
 3. °Oesmaan t
 4. °Ali t

 

Top


LEERPLAN                                                  SMEEKBEDEN           

 

     1ste LEERJAAR

     2de LEERJAAR

     3de LEERJAAR

     4de LEERJAAR

     5de LEERJAAR

     6de LEERJAAR

 

RAMADAN

Allah heeft graag dat je zoveel mogelijk zegt:

Laa ilaaha illa’Llaah Mohammadoen rasoęloe’Llaah

En heel dikwijls om vergiffenis vraagt:

astaghfiroe’Llaah

Voor men s’avonds begint te eten zegt men volgende doe°aa:

Allaahoemma laka soemtoe Wa °ala rizqi-ka aftartoe

Dit wil zeggen: “O Allah, ik heb voor u gevast en de vasten gebroken met wat u mij gegeven hebt.”

 

 

HET TOILET

 

Voor het naar binnen gaan (met linkervoet) zegt men:

Bismillâh. Allâhoemma innie a°oędzoe bika min al-choebsi wa al-chabâ’is

(In de naam van Allah. Bij U zoek ik mijn toevlucht tegen alle onreinheid)

 

Bij het naar buiten gaan (met rechtervoet) zegt men:

GHOEFRÂNAKA

(O Allah, schenk mij vergeving)

 

 

 

Top


LEERPLAN                                                                           DE GELOOFSLEER

 

 

1ste Leerjaar

4de Leerjaar

2de Leerjaar

5de Leerjaar

3de Leerjaar

6de Leerjaar

 

 


1ste LEERJAAR

 

* Allah leren kennen

  1. Belangrijke eigenschappen van Allah kunnen opsommen: Hij is één - Hij heeft alles geschapen

* Mohammed is mijn Profeet

  1. Mohammed leren kennen
  2. Kenmerken van een profeet kunnen uitleggen

* Koran

  1. kunnen zeggen dat de Koran ons Boek is en het laatste Boek van Allah is
  2. spontaan respect voor de koraan tonen

* Islam: wie ben ik?

  1. met eigen woorden kunnen uitleggen wie een moslim is
  2. de ‘sjahâda’ uit het hoofd kennen
  3. kunnen zeggen dat de Islam onze godsdienst is

* De Engelen

  1. weten dat Engelen uit licht (‘noęr’) zijn geschapen
  2. enkele kenmerken van ‘malaa'ďka’ kunnen opsommen
  3. een aantal namen van Engelen kunnen opsommen

* De 6 Geloofsartikelen

  1. de 6 geloofsartikelen uit het hoofd kennen
  2. de ‘arkaanoe-l-iemaan’ in het Arabisch kunnen zeggen

LEERPLAN                                                                           DE GELOOFSLEER
2de LEERJAAR/L.O.

 

* Het Geloof in de Islam

  1. de zes geloofspunten uit het hoofd kennen
  2. kenmerken van Allah kunnen opsommen

* De schepselen van Allah

  1. weten dat er zichtbare en onzichtbare schepselen zijn
  2. kunnen verwoorden dat Allah de schepper van alles is

* Het leven na de dood

  1. weten dat het Paradijs (‘djanna’) oneindig is
  2. en dat de goede moslims naar het Paradijs gaan

* Kalimat At-tawhied

  1. de ‘sjahâdatâni’ in het Arabisch kunnen zeggen
  2. de betekenis van de ‘sjahâda’ (getuigenis) kunnen uitleggen
  3. kunnen zeggen wanneer men de ‘sjahâda’ moet of mag gebruiken


LEERPLAN                                                                           DE GELOOFSLEER
3de LEERJAAR/L.O.

 

* Allah

  1. een aantal belangrijke kenmerken van Allah kunnen opnoemen (in relatie met Soera Al-Ichlâs)
  2. weten dat Allah van ons houdt,
  3. liefde voor Allah voelen
  4. 10 namen van Allah kennen

* Al Malaaďka

  1. enkele namen kunnen opnoemen
  2. enkele belangrijke eigenschappen kennen
  3. de taken van de 4 belangrijkste malaaďka kunnen opnoemen

* De heilige Boeken van Allah

  1. 4 Boeken van Allah kunnen opnoemen
  2. de Koran als laatste Boek van moslims kunnen aangeven

* De Profeten van Allah

  1. enkele namen van Profeten kunnen noemen
  2. liefde voor profeten voelen (‘oeloel-a°zam’)

* Het leven na de dood

  1. kenmerken van ‘djanna’ kunnen opsommen
  2. spontaan goed handelen om de ‘djanna’ als beloning te krijgen
  3. in eigen woorden kunnen uitleggen wat ‘djahannam’ is
  4. kunnen uitleggen waarom ‘djahannam’ is geschapen


LEERPLAN                                                                           DE GELOOFSLEER
4de LEERJAAR/L.O.

 

* Eigenschappen van Allah

  1. kenmerken van Allah kunnen opnoemen en uitleggen
  2. een aantal namen van Allah kennen en uitleggen

* Al Malaaďka (Engelen)

  1. de belangrijkste Engelen kunnen opnoemen
  2. eigenschappen van malaaďka kunnen bepalen
  3. de beroemde malaaďka en hun taken kunnen opnoemen
  4. het verschil tussen mens – ‘djinn' - malaaďka kunnen bepalen

* Het geloof

  1. kunnen uitleggen dat de mens het geloof nodig heeft
  2. verschil tussen moemin, kâfir, moesjrik en moenâfiq kunnen uitleggen
  3. het verschil tussen geloof en bijgeloof kunnen uitleggen

* De Profeten van Allah

  1. wonderen van bekende Profeten in eigen woorden kunnen uitleggen
  2. alle profeten die in de Koran genoemd zijn kunnen opnoemen

* Kenmerken van de Koran

  1. weten dat de Koran het enige Boek is dat niet veranderd is
  2. eigenschappen van de Koran kunnen bepalen
  3. spontaan met aandacht en eerbied luisteren naar de recitatie van de Koran

* Het leven na de dood

  1. weten wat °alamoe ‘l-Barzach is,
  2. de straffen van Barzach kunnen verwoorden
  3. spontaan alles willen doen om deze straffen te ontlopen

LEERPLAN                                                                           DE GELOOFSLEER
5de LEERJAAR/L.O.

 

* De 99 Namen van Allah

  1. een aantal Schone Namen van Allah kunnen opnoemen
  2. de betekenis van die Namen kennen

* Al Wahî (de openbaring)

  1. soorten ‘wahî’ kunnen opsommen
  2. weten dat ‘al-wahî’ met de dood van de Profeet is gestopt

* Verschil tussen de Koran en Hadîs

  1. verschil tussen Koran en Hadîs kunnen bepalen

* Verschil tussen Râsoęl en nabî

  1. verschil tussen ‘râsoęl’ en ‘nabî’ kennen
  2. eigenschappen van een Profeten kunnen opsommen

* Al-Qadaa Wa'l-Qadar (het lot en voorbestemming)

  1. weten dat Allah alles voor ons heeft voorbestemd
  2. de lotsbestemming spontaan aanvaarden

* De drie bekende godsdiensten
     ( Islam - Jodendom - Christendom)

  1. kenmerken van de drie hemelgodsdiensten kunnen opsommen


LEERPLAN                                                                           DE GELOOFSLEER
6de LEERJAAR/L.O.

 

* De 99 namen van Allah

* De 6 geloofspunten

* De 4 fasen van het leven kunnen opsommen en uitleggen

* De kleine en grote tekens die voor ‘Al-Qiyâma’ zullen verschijnen kunnen opsommen en uitleggen

* Idem voor de begrippen:

* ‘As-sjirk’

* ‘As-sjaytaan’ en ‘Djinn’

Top