HoofdPagina Islamitisch GodsdienstOnderwijs

PROGRAMMA 1ste leerjaar L.O.

 

OVERZICHT :

 

 

Periode 1: september/oktober 2001M. (‘Radjab’ 1422 H.)

 

°Aqieda: Profetenverhalen: IBRAHIEM, ABRAHAM 

* het verhaal over Ibrahiem u als jongen
* de polemiek over de afgoden

Leerdoelen

 1. Eerste kennismaking met God (tauhied = eenheid van God);
  Aspect: - God is de Schepper

 2. Eerste kennismaking met profeetschap/profeten; 

 3. Eerste kennismaking met de geloofspractijk;
  Aspecten: - aanbidding, smeekbede en gebed

Qoer’ân 

21 : 51 - 72
6 : 74 - 83

(In het vervolg zullen de Qoer’ânische referenties telkens op deze manier worden aangegeven: links van de dubbele punt het nummer van de ‘soera’, rechts de betrokken ‘aya’(‘s))

 

Begrippenkennis:


God (Er is geen God dan God) 
Allah U is mijn God 
Profeet(schap)
Afgod(erij)
Smeekbede (‘doe`â’)
Gebed (‘śalaa’)

Bronnen: Stories of the Prophets by Safa Khulusi Ta Ha Publishers, vertaald door Maryam Brouwer Islamitische werkgroep Al-Ghazali Rotterdam
Profetenverhalen S.P.I.O.R Rotterdam: theorieboek Islamitisch godsdienstonderwijs deel 6, door Abdulwahid van Bommel 
Verhalen van de profeten door Sayyid Abdoel Hasan Ali Nadwi Uitgeverij Noer, Delft.
Marhaban Verhalen uit de wereld van de Islam door Baukje Offringa, Meinema Den Haag.
Zam Zam de wonderbare bron door Soumia S. Moussa Verlag Islamische Bibliothek, Koln, vertaald door M. Brouwer Isl. werkgroep Al-Ghazali Rotterdam 
Saliems offer uit Isl. Kwartaalblad Qiblah, Moslim Informatiecentrum, Den Haag 

Top


Periode 2: oktober/november 2001 M. (‘Sja`baan’ 1422 H.)

 

°Aqieda : Profetenverhalen : 

- IBRAHIEM (س ) EN ISMAĎEL (س)
- Herbouwen van de Ka°ba

 

Leerdoelen: 

 1. eerste kennismaking met God;

 2. eerste kennismaking met profeetschap;

 3. smeekbede, gebed, haddj;

 4. goed, aardig zijn voor papa, mama, broertjes, zusjes,
  andere familie, kinderen op school, buren;

 

Qoer’ân 2 : 124 – 133

Begrippenkennis:

- God
- Profeet
- Ka`ba
- Mekka
- Haddj

Bronnen:


Kleurplatenboekje Hadj; Nederland-Arabische uitgeverij Sjarief Amin Rotterdam
Gids voor de Hadj (I. C. C. N.) Sufyan Siregar Nederland.
Bouwplaat Ka`ba Ned. – Arab. Uitgeverij S. Amin, R`dam

Top


Periode 3: november/december 2001 M. (‘Ramadaan’ 1422 H.)

 

Siera: Mohammed r de geboorte van Mohammed r


Fiqh Verhalen rond het VASTEN

 

Leerdoelen: 

 1. eerste kennismaking met profeet Mohammed r 

 2. samen delen;

 3. armen en zwakken helpen;

 4. kennismaking met vastenmaand;Qoer’ân: 

94 (As-Sjarh): 1 - 8
93 (ad-Doehâ): 6 - 11
2 (Al-Baqara) :183 - 185Begrippenkennis:


- Profeet
- Geboorte
- Borstvoeding
- Vader/moeder
- Wees
- Ka`ba
- Eerlijkheid
- GoedheidBronnen: 

The life of the Prophet Muhammed by Safa Khulusi , Ta Ha Publishers , London
Vertaald door M. Brouwer Isl. Werkgroep Al-Ghazali , Rotterdam
Prachtige verhalen uit het leven van Mohammed r door M.A.Tarantino, uitgeverij Oase, Zoetermeer, A.K. el Helou
Mohammed r de laatste profeet; S.A.H.A.Nadwi , uitgeverij Noer, Delft 
De navolging van Moehammad. Z. H. Sharib.
De profeet r een korte biografie, Isl. Kwartaalblad Qiblah Ramadan juli 1981.
Zie ook De zeven wegen naar Mekka deel 5 S.P.I.O.R. Rotterdam.
Een grote kindervriend ; Khurram Murad en M.S. Kayani, uitgeverij Oase , Zoetermeer
Het vasten: S. Siregar I.C.C.N. Den Haag
Islam fur Kinder; A. von Denffer , Isl. Zentrum Aachen vertaald door Isl. Werkgroep Al-Ghazali Rotterdam.
Vasten in de maand Ramadan Lesboek Isl. Godsdienstonderwijs groep 5/6, S.P.I.O.R. en Al-Ghazali werkgroep Rotterdam

Top


Periode 4:december 2001/januari 2002 M. (‘Sja`baan’ 1422 H.)

 

°Aqieda: Profetenverhalen: 

°IESÂ, Jezus u
- de geboorte van °Iesâ uLeerdoelen: 

 1. kennismaking met God en de Profeten y

 2. zwakken en zieken helpen;

 3. goed zijn voor anderen; 

 4. islamitische feesten


Qoer’ân: 

19 (Maryam) : 22 - 34
5 (Al-Mâ’ida) : 111 – 115

Begrippenkennis:

- God
- Profeetschap
- (Al)macht
- Goed-slecht
- Ramađaan
- Feesten Bronnen: 

Verhalen van de Profeten; S.A.H.A.Nadwi , Uitgeverij Noer , Delft
Werkboek Achlaaq, J. Ploeger en A. Oueslati, Dien Projekt , Leiden
Achlaaq handboek, Isl. Werkgroep Al-Ghazali Rotterdam

Top


Periode 5: januari/februari 2002 M. (‘Dzi l-Qi`da’ 1422 H.)Siera: MOHAMMED r


- de jeugd van Mohammed r
- zijn huwelijk met Chadiedja Achlâq:

- verhalen over SAMEN DELEN, EERLIJK ZIJN
2 (Al-Baqara) :261 - 267Leerdoelen: 


Qoer’ân: 

94: 6-11 
96: 1-5Begrippenkennis: 

- God
- Profeetschap
- Openbaring
- Qoer’ân
- Heilig Boek
- Eerlijk-oneerlijk
- Huwelijk
- Chadiedja 
Bronnen: 

Het leven van de Profeet Mohammed vzmh Deel 1 en 2, Dien Projekt, Leiden
Tuinen der Oprechten ; Imam an-Nawawie, ICCN , Den Haag
De zeven wegen naar Mekka: Soera`s en Aya`s ; Rafiq Fris, S.P.I.O.R., Rotterdam

Top


Periode 6: februari/maart 2002 M. (‘Dzi l-Hiddja’ 1422 H.)Siera: 

MOHAMMED r
- de Profeet r (en zijn familie) Fiqh: 

Verhalen over de PELGRIMSTOCHT (HADDJ)
- Haddj naar Mekka
Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met profeet Mohammed r 

 2. verdere kennismaking met de bedevaart naar MekkaQoer’ân: 

2 (Al-Baqara) :158
3 (Ali ‘Imrân) : 96/97


Begrippenkennis:

- God
- Profeet
- Haddj/bedevaart
- Goed en slecht
- Afgeven
- Zorgen voor
Bronnen: 

Lesboek Isl. Godsdienstonderwijs Groep 5/6 De bedevaart naar Mekka-Hadj
Het offer van Ibrahiem- Ied ol Adha ( toneelstuk) S.P.I.O.R. Rotterdam
Het leven van Mohammed , Ibn Ishaak; Uitgeverij Bulaaq AmsterdamTopPeriode 7: maart/april 2002 M. (‘Moeharram’ 1423 H.)Siera: 

MOHAMMED r
- geboortestad, stam, namen van familieledenAchlâq:

- verhalen over SAMEN DELEN, EERLIJK ZIJN
Leerdoelen: 

 1. kennismaken met God en de Profeet r

 2. tweede kennismaking met islamitische feesten;

 3. samen delen en eerlijk zijn;Qoer’ân: 

2 (Al-Baqara) :261 - 267
Begrippenkennis:

- God
- Profeet(schap)
- Delen
- Eerlijk en oneerlijk
- Reinheid
- Wellevendheid: groeten, toestemming vragenBronnen: 

Een grote kindervriend, K.Murad en M.S. Kayani; Uigeverij Oase, Zoetermeer
Een verzameling van smeekbeden; J.A. Badawi, Uitgeverij Noer, Delft
Mijn dagelijkse smeekbeden, kleurboek; Uitgeverij Noer, Delft
Top


Periode 8: april/mei 2002 M. (‘Safar’ 1423 H.)Fiqh: 

Meer verhalen over de PELGRIMSTOCHT (HADDJ), REINHEID EN GEBEDLeerdoelen: 

verdere kennismaking met de aanbidding, smeekbedes, het gebed, vasten en de pelgrimstocht naar Mekka;

Qoer’ân:

2 (Al-Baqara) :158
3 (Ali ‘Imrân) : 96/97


Begrippenkennis:

- Haddj (bedevaart/pelgrimstocht)
- Haaddji (bedevaartsganger/pelgrim)
- Mekka
- Offeren
- Geven
- Doe`â (smeekbede)Bronnen: Zie boven 
TopPeriode 9: mei/juni 2002 M. (‘Rabie` I’ 1423 H.)Herhaling lesstof eerste jaar 

– concentreren op de profeet Mohammed r i.v.m. de viering van ‘Milâdoen-Nabiy’‘Doe°â’S:‘O Allah, vermeerder mijn kennis’ (ook in het Arabisch: “Rabbî, zidnî °ilman”),
+ doe`â’s voor het niezen, het toilet, het eten en voor het slapen gaan en bij wakker worden

Qor’aan:


Aanleren van Soera’S:
- ‘Al-Fâtiha’, 1
- ‘Al-Ichlâs’, 112 + tawhîd + takbîr
- ‘Al-Falaq’, 113
- An-Nâs’, 114
- An-Nasr’, 110
- ‘Al-Kauŝar’, 108
- kalima “Amantoe”, ‘Al-Baqara’, 2: 285-286
( aantal ‘soera’s die kunnen aangeleerd worden hangt af van het het niveau van de leerlingen)

 Top