PROGRAMMA 2de leerjaar L.O.

HoofdPagina Islamitisch GodsdienstOnderwijs

OVERZICHT :

 

 

 

Periode 1: september/oktober 2001M. 
(‘Djoemaad’ II/ ‘Radjab’ 1422 H.)°Aqieda: Profetenverhalen: 

IBRAHIEM (ABRAHAM) & NOÊH (NOACH)
- herhaling verhaal over Ibrahiem u
- het verhaal van Noeh u

Verhalen rond GOED ZIJN VOOR MENSEN EN DIERENLeerdoelen: 

 

 1. hernieuwde kennismaking met God (‘tauhied’= eenheid van God);
  aspect: - God als Schepper (‘Al-Chaaliq’) 
  aspِect: - God als Heer (‘Rabb’)

 2. hernieuwde kennismaking met profeetschap/profeten en boodschappers; 
  aspecten: - God’s genade en weldaden zijn onuitputtelijk

 3. verdere kennismaking met de geloofspractijk;
  aspecten: - aanbidding, smeekbede en gebed (herhaling)

 4. ’kalima tauhied’ aanleren: ‘laa ilâha illallâh’
Qoer’ân: 

21 :51 – 72 herhalen
6 :74 – 83 herhalen
s. ‘Al-Falaq’, 113 herhalen, s. ‘Al-Masad’, 111 aanlerenDoe°â’ :

- bij het binnengaan en het verlaten van het huis
- om kennis te verkrijgen


Soera’s : 

- herhaling van de aangeleerde soera’s en Kalima “Amantoe” in het Arabisch én het Nederlands
‘Al-Qadr’, 97
‘Al-Masad’, 111
‘Al-Qoeraisj’, 106
‘Al-°Ala’, 87Begrippenkennis:

- ‘Dien’ (geloof/religie)
- ‘Risâla’ (boodschap)
- ‘Rabb’ (‘roeboêbiyya’=Heerschap)Arabische alfabet: geldt voor het gehele jaar

in bijlage het programma over het aanleren van het Arabisch alfabet
- Ritme volgens het niveau van de leerlingen
- De bedoeling is dat de lln. het alfabet uit het hoofd kunnen opzeggen
- En aflezen van het bordBronnen: 

Een grote kindervriend ; K. Murad en M.S.Kayani, Uitgeverij Oase, Zoetermeer
Arabische posters met het alfabet ; Nederlans/Arabische uitgeverij S. Amin, Rotterdam.
(ook letterdozen en oefenschriften voor arabische taallessen aan kinderen) Top


Periode 2: oktober 2001 M. (‘Radjab’/’Sja`baan’ 1422 H.)°Aqieda : 

- God als Alwetende (‘Al-`Aliem’)
- ‘Mauloêd’ (geboorte van de Profeet)Achlâq: 

Verhalen over (het gedrag) en HET LEVEN OP SCHOOL - BUITEN DE SCHOOL - IN HET GEZINLeerdoelen

 1. de eenheid Gods (‘tauhied’)
  aspect: - God als Alwetende; 

 2. kennismaking met de geopenbaarde boeken en

 3. kennismaking met de ‘soenna’ van de profeten,
  i.h.b .van Profeet Mohammed r
  aspect: liefde voor Allah U en zijn Profeet r

 4. goed, aardig zijn voor papa, mama, broertjes, zusjes,
  andere familie, kinderen op school, buren;Qoer’ân :

s. ‘An-Naas’, 114 herhalen
s. ‘Al-Ichlaas’, 112 (opnieuw) aanlerenBegrippenkennis:

- Profeet (‘Nabiy’-‘naboewwa’)
- Boodschapper (‘Rasoêl’)
- ‘Soenna’


Bronnen: 

Lesboek islamitisch godsdienstonderwijs groep ¾ , achlaq: S.P.I.O.R- Isl. Werkgroep Al-Ghazali Rotterdam
Muhammad a.s.s. Die Botschaft und der Gesandte; S.S. Moussa IB Verlag Isl. Bibliothek, Koln vertaald door M. Brouwer Isl. Werkgroep Al-Ghazali , Rotterdam
Top


Periode 3: november 2001 M. (‘Sja`baan’/’Ramadaan’ 1422 H.)Aqieda: 

God als Eeuwiglevende (‘AL-HAYY’)
- de schepselen van Allah U, zichtbare en onzichtbare,
- i.h.b. het geloof in de Engelen


Siera: MOHAMMED r 

- herhaling van geziene leerstof van het 1ste leerjaar
- het begin van de openbaring van de Qoerân


Fiqh - Verhalen rond het VASTENLeerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met profeet Mohammed r 
  en zijn ‘soenna’;

 2. hernieuwde kennismaking met de vastenmaand Ramadaan;
  aspect: - samen delen;
  aspect: - armen en zwakken helpen;Qoer’ân: 

94 (As-Sjarh): 1 – 8 herhalen
93 (ad-Doehâ): 6 – 11 “
2 (Al-Baqara) :183 – 185 “
s. ‘Al-Ichlaas’, 112 herhalen
s. ‘Al-Kausar’, 108 (opnieuw) aanleren


Begrippenkennis:


- ‘Soera’ en ‘Aya’
- ‘Qara`a’ en ‘Waħyi’
- ‘Ilâhie’


Bronnen: 

Zeven wegen naar Mekka; Soera`s en aya`s; Rafiq Fris , S.P.I.O.R., Rotterdam
De 99 Schone Namen van Allah ; Z.H. Sharib, Moslim Informatie Centrum, Den Haag
Zie ook Leerlingenboek 7/8 Isl. Godsdienstonderwijs S.P.I.O.R. RotterdamTop


Periode 4: december 2001 M. (‘Ramadaan’/’Sjawwaal’ 1422 H.)


°Aqieda: 

- Profetenverhalen: het verhaal over °IESÂ uJezus herhalen
- het neerdalen van de tafel (‘al-Mâ’ida’) uit de hemel
- de wonderen van `Iesa u
- God als Almachtige (‘AL-QÂDIR’)Verhalen over GEVEN AAN ARMEN EN BEHOEFTIGEN.


(Al-Baqara) 2: 183 - 185
(Al-°Alaq) 96: 6 - 11Leerdoelen: 

 1. kennismaking met God als Almachtige
  en verder met de Profeten (س );

 2. respect voor andersgelovigen;

 3. vrijgevigheid hoort bij vasten;


Qoer’ân: 

19 (Maryam u) : 22 – 34 herhalen 
5 (Al-Mâ’ida) : 111 – 115 “
s. ‘An-Naas’ en ‘Al-Falaq’ herhalen
s. ‘Al-Kâfiroên aanlerenBegrippenkennis:

- God
- Profeetschap
- (Al)macht
- ‘Moeqaddas’
- Ramađaan
Bronnen: 

Verhalen van de Profeten S.A.H.A. Nadwi, Uitgeverij Noer, DelftTop


Periode 5: januari 2002 M. (‘Sjawwaal’/’Dzi l-Qi`da’ 1422)°Aqieda: - God als Hij die doet wat Hij wil (‘AL-IRÂDA’)Siera: verdere verhalen over de profeet Mohammed r

- de geboorte van Mohammed r herhalen
- zijn huwelijk met Chadiedja herhalen


Achlâq:

- verhalen over SAMEN DELEN, EERLIJK ZIJN
2 (Al-Baqara) :261 – 267Leerdoelen: 

 1. kennismaking met God als degene, die doet wat Hij wil;

 2. persoonlijke verantwoordelijkheid

 3. islamitische feesten

 4. goed zijn voor anderen
Qoer’ân: 

94: 6-11 herhalen 
96: 1-5 “
s. ‘Al-Kausar’, 108 herhalen
s. ‘Al-`Asr’, 103 aanleren


Begrippenkennis: 


- ‘Irâda’
- ‘Niyya’Bronnen: 

Zie boven : Siera deel 1 en 2 Projekt Dien, Leiden
Top


Periode 6: februari 2002 M. (‘Dzi l-Qi`da’/’Dzi l-Hiddja’ 1422)°Aqieda: - de Boeken Fiqh: Verhalen over de PELGRIMSTOCHT (HADDJ)Leerdoelen: 

 1. kennismaking met de geopenbaarde boeken,
  aspect: wat staat er in de Qoerân over andere geopenbaarde boeken;

 2. verdere kennismaking met de bedevaart naar Mekka,
  aspect: het offerfeest; Qoerân: 

s. ‘Al-Mâ’ida’, 5: 6 
s. ‘Al-Baqara’, 2: 261-267
s. ‘Al-Kâfiroên’, 109 herhalen
s. ‘Al-Maa`oên’, 107 aanleren


Begrippenkennis:

- Koetoeb
- Roesoel

 

Bronnen:

De zeven wegen naar Mekka, Abdulwahid van Bommel : al-Aqieda, Ibaada, Achlaaq
S.P.I.O.R. Rotterdam
Soera`s en Aya`s ; Rafiq Fris , S.P.I.O.R., Rotterdam


Top


Periode 7: maart 2002 M. (‘Dzi l-Hiddja’ 1422/’Moeharram’ 1423 H.)
Verhalen over HYGIËNE EN WELLEVENDHEID.


- Reinheid op straat/ in het leven van alledag
- Groeten
- Kleine en grote wassingLeerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met de ‘soenna’ ;

 2. eerste kennismaking met de ‘hidjra’-kalender;

 3. verdere kennismaking met hygiëne, reinheid en wellevendheid;
  aspect - bewust maken van reinheidsconcept in de islam;


Kennis van de Qoer’ân: 

s. ‘Al-Baqara’, 2: 158
s. ‘Aal `Imraan’, 3: 96-97
s. ‘Al-Masad’, 111 herhalen
s. ‘Al-Fiel’, 105 aanlerenBegrippenkennis:


- ‘Soenna’
- ‘Tahâra’Bronnen: 

Kom tot het gebed; A. van Bommel. M.I.C. , Den Haag
Lessen Belgisch Godsdienstprogramma; Oemar de Munck
De weg van de moslim deel 1,2, en 3 , Dien Projekt , Leiden.


Top


Periode 8: april 2002 M. (‘Moeharram’/’Safar’)Fiqh: het standaardgebed - ‘as-Salaa(t)’, de vrijwillige en ‘soenna’-gebeden;Leerdoelen: 

verdere kennismaking met de ‘salaa(t)’;


Kennis van de Qoer’ân:

s. ‘Al-Maa`oên , 107 herhalen
s. ‘Al-Qoeraisj’, 106 aanleren


Begrippenkennis:

- ‘Salaa’
- ‘Fard’ en ‘Soenna’
- ‘Nâfila’
- ‘Djamâ`a’


Bronnen: 

Zie boven
Leerlingenboek groep ¾ Isl. Godsdienstonderwijs S.P.I.O.R, Rotterdam TopPeriode 9: mei 2002 M. (‘Safar’/’Rabie` I’ 1423 H.)Fiqh: 

het vasten (‘as-Saum’ of ‘as-Siyaam’), de vrijwillige en ‘soenna’-vasten;
de liefdadigheid (‘az-Zakaat’;Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met het vasten in Ramadaan en anders,
  aspect: - etensmanieren;

 2. kennismaking met de ‘zakaat’,
  aspecten: - vrijgevigheid, eerlijkheid, zorg;


Kennis van de Qoerân:

s. ‘Al-Fiel’, 105 herhalen
s. ‘Al-Hoemaza’, 104 aanlerenBegrippenkennis:

- ‘Islâm’
- ‘Sjahâda’
- ‘Salaa(t)’
- ‘Zakaa(t)’
- ‘Saum’
- ‘Haddj’
- ‘Oemma’
Bronnen: 

Basis principes van de Islam; M.A. Alkhuli vertaald door Oem Ahmad, uitgeverij Noer, Delft
Het dagelijkse leven van de profeet; A. von Denffer, Uitgeverij Noer, DelftTopPeriode 10: juni 2002 M. (‘Rabie` I’/’Rabie` II’ 1423 H.)Fiqh: 

de feestdagen, zowel standaard als vrijwillige gelegenheden/vieringen 
- ‘ `Iedoel-Fitr’, ‘`Iedoel-Ađhaa’, ‘Mauloêd’,
- ‘Mi`raadj’, ‘Laylatoel-qadr’, ‘Laylatoel-baraa’a’
(kan ook verspreid worden over het leerjaar,
al naar gelang de gelegenheid),en herhaling leerstof van het tweede leerjaar;(herhalen) :

- bij het binnengaan en het verlaten van het huis
- om kennis te verkrijgen
Achlâq: verhalen over bescheidenheid en nederigheid

 

Leerdoelen: 

 1. verdere kennismaking met de feestdagen,
  aspect: - delen, vrijgevigheid, gastvrijheid;

 2. kennismaking met de kwaliteiten bescheidenheid en nederigheid;Kennis van de Qoerân:


s. ‘Al-Qadr’, 97 aanleren
t.m. s. ‘Al-Hoemaza’ herhalen Begrippenkennis:


- ‘`Ied’Bronnen:

Zie boven


Top