PROGRAMMA 4de leerjaar L.O.

HoofdPagina Islamitisch GodsdienstOnderwijs

 

OVERZICHT :

 

- Feesten


* °led al-Fitr
* °led al-Adhâ
* °led Mawloęd
* Mi°râdj
* Laylatoe’l-Qadr
* Laylatoe’l-Barâ
DOE°Â’:

- Allâhoemma salli ……
- DOE°Â’ : 9 :129 : Hasbî Allâhoe; lâ ilâha illâ hoewa …..
AANLEREN VAN SOERA’S:


- Herhaling gekende soera’s, kalima en DOE°Â’’s
- Soera Al-Hoemaza
- Al-Qâri°a
- At-Takâŝoer
- Al-°Aâdiyaat
- Az-Zalzala
- Al-Bayyina
ARABISCH ALFABET :

- Herhaling van al de letters en leren lezen in het Arabisch (soera’s)
Periode 1: september/oktober 2001M. (‘Radjab’ 1422 H.)


- steeds perioden van vijf lesweken

°Aqieda: Het geloof in Allah U als … (voor een bepaalde categorie van schone namen/kwaliteiten kiezen, bijvoorbeeld:) ‘SiffaatoelDjamâliyya’, zoals:


‘al Haliem’ (de Zachtmoedige)
‘as Saboęr’ (de Duldende/Geduldige)
‘al Kariem’ (de Goede Gever)
‘al Moeghnie’ (de Onafhankelijke/Zelfgenoegzame)Hoofddoel: ideaal te verwezenlijken harmonie tussen ‘taqwaa’ en ‘ta’alloef’
(godsbewustzijn en sociale integratie) = het een mag nooit ten koste van het ander gaan;

Leerdoelen

 1. kennismaken met de schone en majesteitelijke kwaliteiten van God, 
  die zijn verbonden aan hoop en vrees;Ieder leerjaar (van de laatste drie jaar van de lagere school) vijf lessen over de eigenschappen van ALLAHU, door een aspect te belichten, zoals hier ¨hoop en vrees¨, maar ook andere aspecten:
onze verhouding tot God, ontzag, respekt, bewustzijn en inkeer (‘tauba’), leren inzien van eigen fouten, herstellen etc. licht aanroeren;


Qoerân en Doe°â’s: s. 59 (‘Al-Hasjr’): 22-24

Aangeleerde soera’s herhalen t.m. ‘Al Bayyina’,
en doe°â’s :
ARABISCH ALFABET :


- Herhaling van al de letters en leren lezen in het Arabisch (soera’s)
Bronnen: 
“De 99 schone namen van Allah”, dr. Sharib, uitg. Laatste Kwartier;
zonder kommentaar of “gebruik” rubriek.Top

 Periode 2: oktober/november 2001 M. (‘Sja`baan’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

°Aqieda : Kennis van de Qoerân; 
aspect - Taal en goede eigenschappen van de Arabieren vóór de Islam
+ het geografisch gebied van ontstaan (van de openbaring)

Hoofddoel: zie periode 1


Leerdoelen: 

 1. De taal van de Qoerân

 2. Het verder verklanken van het arabischQoerân: Uit het hoofd leren van s. ‘Al Qadr’ en s. ‘Al °Alaq (begin)


Bronnen 
- Moslim auteurs:
“°Ulum al’Qur’ân, an introduction to the Sciences of the Qur’ân”,
by Ahmad von Denffer, The Islamic Foundation, 1983, Leicester, U.K.
- niet-moslim auteurs:
“De Qoran verstaan”, door A. Wessels. Uitg. J.H. Kok, Kampen, 1986
“Inleiding tot de Qoran”, door W.M. Watt, uitg. De Ploeg, Utrecht


TopPeriode 3: november/december 2001 (‘Ramadaan 1422 H.)
Siera: Mohammed r , biografie van de profeet 

aspecten - de Profeet in Mekka:
eerste openbaring (herhaling) – ‘laylatoe l-qadr’, stapsgewijze prediking, vervolging, volharding;


- karaktereigenschappen van de Profeet r 
(zoals geduld, doorzettingsvermogen, verdraagzaamheid
en dankbaarheid tegenover God en de mensen, maar ook:]
verantwoordelijkheid, waarheidsgetrouwheid, vastberadenheid
en inzet, inspanning, opofferingsgezindheid)Leerdoelen

 1. wie zijn de profeten ?

 2. wat hebben zij gemeen ?

 3. waarom zijn zij gekomen ?

 4. eerste openbaring in de vastenmaand;

 5. geduld (’sabr’) oefenen en dankbaarheid (‘sjoekr’) tonen;

 6. betrouwbaarheid (’amâna’), eerlijkheid (‘sidq’), 
  belangstelling/bezorgdheid (‘himma’) en inspanning/streven (‘djoehd’); 
Kennis van de Qoer’ân en Hadieŝ:


Rest van s. 96, s. 95 (‘At Tien’) aanleren,
s. 2 (‘Al-Baqara’) :183 - 185) herhalen, 
hadies van ‘Sahieh Buchari’ of ‘Sahieh Muslim’
over het karakter van de Profeet r 
Top

 


 

Periode 4: december 2001/januari 2002 M. (‘Sjawwaal’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

°Aqieda

kennis van de Engelen (‘malaa’ika’)
belangrijke engelen en hun taken

kennis van de Profeten
in de Qor’aan genoemde profeten en hun wonderen
Leerdoelen

 1. wie zijn de belangrijkste engelen en wat zijn hun taken

 2. wat is het verschil tussen mens, ‘djinn’ en ‘malaa’ika’

 3. wonderen van bekende profeten in eigen woorden uitleggen

 4. kennis van in de Qor’aan genoemde profeten
Top

 


Periode 5: januari/februari 2002 M.


(vijf lesweken)

Kennis van de overlevering van de ‘Ahâdieŝ’ :

aspect - het belang van de ‘hadieŝ’-tekstwetenschap;Hoofddoel: zie periode 1

Leerdoel

steeds dwarsverbintenis van theorie/anecdote/verhaal
naar eigenschappen, zoals genoemd in periode 3 trachten te realiseren;Qoerân: s. 59 (‘Al-Hasjr’): 7

Bronnen

‘Sahieh Buchari’ (in vertaling eventueel)
‘Sahieh Muslim’ ( “ )
‘Riyâđoes-Sâlihien’ ( “ )

(relevante passages kopiëren)


Top

 Periode 6: februari/maart 2001 M.Siera: MOHAMMED r
- de Profeet r (en zijn familie) 

Fiqh: Verhalen over de PELGRIMSTOCHT (HADDJ)
- Haddj naar Mekka


Leerdoelen

 1. verdere kennismaking met profeet Mohammed r

 2. verdere kennismaking met de bedevaart naar MekkaKennis van de Qoer’ân:

2 (Al-Baqara) :158
3 (Ali ‘Imrân) : 96/97Begrippenkennis:

- God
- Profeet
- Haddj/bedevaart
- Goed en slecht
- Afgeven
- Zorgen voorTop

 


 


Periode 7: maart/april 2001 M.Siera: MOHAMMED r

- geboortestad, stam, namen van familieledenAchlâq:- verhalen over SAMEN DELEN, EERLIJK ZIJN

Leerdoelen

 1. kennismaken met God en de Profeetr

 2. tweede kennismaking met islamitische feesten;

 3. samen delen en eerlijk zijn;Kennis van de Qoer’ân: 2 (Al-Baqara) :261 - 267

Begrippenkennis:

- God
- Profeet(schap)
- Delen
- Eerlijk en oneerlijk
- Reinheid
- Wellevendheid: groeten, toestemming vragen

 

Top

 Periode 8: april/mei 2001 M.Fiqh: Meer verhalen over de PELGRIMSTOCHT (HADDJ),
REINHEID EN GEBEDKennis van de Qoer’ân:

2 (Al-Baqara) :158
3 (Ali ‘Imrân) : 96/97


Begrippenkennis:

- Haddj (bedevaart/pelgrimstocht)
- Haaddji (bedevaartsganger/pelgrim)
- Mekka
- Offeren
- Geven
- Doe`â (smeekbede)

 

Top
Periode 9: mei/juni 2001 M. (‘Rabie’ I’1423 H)


Het belang van de smeekbeden (‘doe°â’s) met voorbeelden voor genezing (‘sjifaa°)
Verbreden van vasten(‘iftaar’), kleding, bij ‘takbier’ en ‘tasbieh’ etc.


Fiqh: ‘Zakaa(t)’
Verschil tussen ‘zakaa(t)’ en ‘sadaqa’ het doel 
Kategorieen die recht hebben op ‘zakaa(t)’
Waarop is zakaat verplicht

Herhaling lesstof vierde jaar

 

Top