PROGRAMMA 5de leerjaar L.O.

HoofdPagina Islamitisch GodsdienstOnderwijs

 

OVERZICHT :

 

 

°Aqieda: LEVENSVERHALEN VAN DE PROFETEN.Op bovenstaande wijze is een 'verhaal-lijn' in de Qoer’ânteksten aan te brengen die de overeenkomsten en verschillen van de 'grote drie', Mozes u , Jezus u en Mohammed r duidelijk maakt. 
DOE°Â’:

- (Istiftâh): Soebhânaka……


SOERA’S :


Herhaling gekende soera’s, kalimah en DOE°Â’’s
S At-Tien
- S As-Sjarh
- S Ad-Doehâ
- S. Al-Layl
ARABISCH ALFABET:

De gekende soera’s leren lezen in het Arabisch + andere kleine woordjes

 

 

 Periode 1: september/oktober 2001M. (‘Radjab’ 1422 H.)°Aqieda: Het geloof in Allah U als … (voor een bepaalde categorie van schone namen/kwaliteiten kiezen, bijvoorbeeld:) ‘Siffaatoel-Djalâliyya’, zoals:
‘al-`Aziez’ (de Almachtige)
‘al-Djabbaar’ (de Krachtige)
‘al-Moetakabbir’ (Bezitter van Grootheid)
‘Dzoel-Djalaal wal-Ikraam’ (de Heer van Majesteit en Goedgunstigheid)Hoofddoel: ideaal te verwezenlijken harmonie tussen ‘taqwaa’ en ‘ta’alloef’
(godsbewustzijn en sociale integratie) = het een mag nooit ten koste van het ander gaan;

Leerdoelen: 

 1. onze verhouding tot Allah U - ontzag, respekt, bewustzijn van God, 
  aspect - ‘at-taqwaa’, uitspraak van de Profeet r
  “doordrenk jezelf met Gods eigenschappen”;

 


Ieder leerjaar (van de laatste drie jaar van de lagere school) vijf lessen over de eigenschappen van ALLAH U, door een aspect te belichten, zoals hier onze verhouding tot God, ontzag, bewustzijn, respekt ¨, maar ook andere aspecten: “hoop en vrees¨, en inkeer (‘tauba’), leren inzien van eigen fouten, herstellen etc. kort belichten;
Qoerân

s. 59 (‘Al-Hasjr’): 22-24,
aangeleerde soera’s herhalen t.m. ‘Ad-Đoehaa’, en doe°â’s :

 


Arabisch alfabet:


- Herhaling van al de letters en leren lezen in het Arabisch (soera’s)
Bronnen
“De 99 schone namen van Allah”, dr. Sharib, uitg. Laatste Kwartier;
zonder kommentaar of “gebruik” rubriek.


Top

 


 

Periode 2: oktober/november 2001 M. (‘Sja`baan’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

°Aqieda

Kennis van de Qoerân; 
aspect - Eerste openbaringen en oorzaken van openbaring.
Wisselwerking van gebeurtenissen in de samenleving en de openbaring
van de belangrijkste levensprincipes van de Islâm:
eenheid van God; gerechtigheid; gelijkheid;Hoofddoel: zie periode 1


Leerdoelen

 1.  het proces van de openbaring en de verzameling van de tekst:
  ‘âyaat’ en ‘ahâdieŝ’, Sahieh Buchari over de eerste openbaring

 2. verschil tussen Qoerân en Hadies

 3. het belang van de hadies-tekstwetenschap.Qoerân

Uit het hoofd leren (evt. herhaling) van s. 94 (‘As-Sjarh’): 1 - 8, en s. 93 (‘ad-Doehaa’): 6 - 11
Bronnen 
- Moslim auteurs:
“°Ulum al’Qur’ân, an introduction to the Sciences of the Qur’ân”,
by Ahmad von Denffer, The Islamic Foundation, 1983, Leicester, U.K.

- niet-moslim auteurs:
“De Qoran verstaan”, door A. Wessels. Uitg. J.H. Kok, Kampen, 1986
“Inleiding tot de Qoran”, door W.M. Watt, uitg. De Ploeg, UtrechtTop
Periode 3: november/december 2001 (‘Ramadaan 1422 H.)


(vijf lesweken)Siera: MOHAMMED r , biografie van de profeet r 
aspecten - de Profeet in Medina:
staat en strijd;
- karaktereigenschappen van de Profeet r
zelfde als in vierde leerjaar, maar onder andere omstandigheden
(zoals geduld, doorzettingsvermogen, verdraagzaamheid
en dankbaarheid tegenover God en de mensen, maar ook:]
verantwoordelijkheid, waarheidsgetrouwheid, vastberadenheid
en inzet, inspanning, opofferingsgezindheid)

Leerdoelen

 1. herhaling en verdieping vastenmaand Ramadaan

 2. kennismaking met de ‘moe`âmalaat’ (maatschappelijke regelgeving)

 3. kennismaking met de ‘ghazawaat’ (gewapende strijd/conflicten)

 4. verdieping ’sabr’ en ‘sjoekr’

 5. verdieping ‘djoehd’ 
Kennis van de Qoer’ân en Hadieŝ:

s. 36 (‘Yâ-Sien’): 1-10 aanleren,
s. 41 (‘Foessilat’) : 30 -36 ter kennisname;meer hadies van ‘Sahieh Buchari’ of ‘Sahieh Muslim’
over het karakter van de Profeet r


Top

Periode 4: december 2001/januari 2002 M. (‘Sjawwaal’ 1422 H.)

 

(drie lesweken)
Hoofddoel: zie periode 1


°Aqieda

de drie bekende monotheďstisch godsdiensten : Islam – Jodendom – Christendom


Leerdoelen: 

 1. steeds dwarsverbintenis van theorie/anecdote/verhaal naar eigenschappen, zoals genoemd in periode 3 trachten te realiseren;

 2. kenmerken van de drie geopenbaarde godsdiensten kunnen herkennen;
Kennis van de Hadieŝ:

‘ Sahieh Buchâri ’ (in vertaling eventueel)
‘ Sahieh Muslim’ ( “ )
‘ Riyâđoes-Sâlihien’ ( “ )TopPeriode 5: januari/februari 2002 M.  (‘Dzi l-Qi`da’/’Dzi l-Hiddja’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

Kennis van de overlevering van de ‘Ahadieŝ’ :

aspect :

- de authenticiteit van de “Soenna”
- het profetische voorbeeld in tekst en uitlegFiqh

‘Tahâra’ in detailje,
Feestgebeden

 

alles wordt in verhaalvorm overgedragen met veel anekdotische voorbeelden
(herhaling verhaal Ibrahim u en Ismail u)Hoofddoel: zie periode 1

Leerdoel

steeds dwarsverbintenis van theorie/anekdote/verhaal
naar eigenschappen, zoals genoemd in periode 3 trachten te realiseren;Qoerân: s. 53 (‘An-Nadjm’): 1- 18 ter kennisname;

Bronnen: ‘Sahieh Buchari’ (in vertaling eventueel)
‘Sahieh Muslim’ ( “ )
‘Riyâđoes-Sâlihien’ ( “ )
(relevante passages kopiëren)

 

 

 

Top