PROGRAMMA 6de leerjaar L.O.

HoofdPagina Islamitisch GodsdienstOnderwijs

 

OVERZICHT :

Doe°â’ :


- DOE°Â’ bij het verbreken van het vasten
- DOE°Â’ van eerbied en nederigheid (Qoenoet)
- DOE°Â’ voor vergiffenisSoera’s

- Herhaling gekende soera’s, kalimah en DOE°Â’’s
- Al-Fadjr
- Al-Ghâsjî°a
- Al-Balad
- As-SjamsArabisch alfabet:

De Qoer’ân en Hadieŝ in het Arabisch kunnen lezen.Periode 1: september/oktober 2001M. (‘Radjab’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

°Aqieda: Het geloof in Allah U als … (voor een bepaalde categorie van schone namen/kwaliteiten kiezen, bijvoorbeeld: de zogeheten neutrale namen en/of kwaliteiten, d.w.z. noch ‘Djalâliyya’, noch ‘Djamâliyya’), zoals:


* ‘Ar-Raqieb’ ( de Waker)
* ‘As-Sjahied’ (de Alomaanwezige/Getuigende) 


Hoofddoel

ideaal te verwezenlijken harmonie tussen ‘taqwaa’ en ‘ta’alloef’
(godsbewustzijn en sociale integratie) = het een mag nooit ten koste van het ander gaan;Leerdoelen

 1. te komen tot inkeer, bekering, ommekeer (‘tauba’),
  leren inzien van eigen fouten, het betreuren ervan, 
  besluiten het niet meer te doen; herstellen;

 2. voorbeeld van verbintenis tussen:
  Iemaan - Islaam - Ihsaan

 Ieder leerjaar (van de laatste drie jaar van de lagere school) vijf lessen over de eigenschappen van ALLAHU, door een aspect te belichten, zoals hier het komen tot inkeer, leren inzien van eigen fouten, herstellen etc., maar ook andere aspecten: “hoop en vrees¨, de verhouding tot God, ontzag, bewustzijn kort belichten;

Na elke periode evalueren op Iemaan-Islaam-Ihsaan, d.w.z. hebben wij de verbintenis geloof-handelen-karaktervorming kunnen realiseren, al was het alleen maar cognitief.Qoerân

s. 2 (‘Al-Baqara’): 256 (‘âyatoel-koersie’) en 284-286 aanleren, 
s. 25 (‘Al-Foerqaan’) : 63-76 ter kennisname,
aangeleerde soera’s herhalen t.m. ‘Al-Layl’,Doe°â’s :- (Istiftâh): Soebhânaka……herhalen

Top

 

 Periode 2: oktober/november 2001 M. (‘Sja`baan’/’Ramadaan’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

°Aqieda : Kennis van de Qoerân; 


aspect - verzameling en rangschikking van de Qoerântekst

 1. tijdens het leven van de profeet Mohammed r

 2. door Aboę Bakr ر

 3. definitieve versie geredigeerd door `Oesmân ibn `Affaan

 4. hedendaagse inspannigen tot verspreiding, vertaling en behoud van de Qoerân;

 Hoofddoel: zie periode 1

Leerdoelen: het behouden van de Qoerân;


Qoerân: s. 55 (‘Ar-Rahmân’) : 1-13 en s. 59 (‘Al-Hasjr’) : 18-24

Doe°a: het verbreken van de vasten herhalen


Bronnen 


 

Top

 Periode 3: december 2001/januari 2002 M. (‘Ramadaan’/’Sjawwaal’ 1422 H.)


(vijf lesweken)

Siera: MOHAMMED r , biografie van de profeet r 


aspecten - ‘ `Aamoel-woefoęd’ (jaar van de delegaties);

 

 


Leerdoelen

 1. herhaling en verdieping van de ‘ghazawaat’

 2. verder met de ‘moe`âmalaat’ 

 3. kennismaking met mensenrechten in de islam 

 4. gelijkwaardigheid man en vrouw
Qoer’ân:

s. 36 (‘Yâ-Sien’): 1-10 aanleren,
s. 49 (‘Al-Hoedjoeraat’) : 10 -13 ter kennisname;Doe°â’ bij het verbreken van het vasten herhalen


 

Top

 Periode 4: januari/februari 2002 M.


(vijf lesweken)

‘Ahadieŝ’ : Kennis van de overlevering 

aspect - de overleveraars (de speciale groep van ca. zeventig man,
die tijdens het leven van de Profeet r zijn “leerlingen”waren, 
de zogeheten ‘Ahloes-soefa’ en de ‘ridjaal’, de latere geleerden 
op dit gebied), plus hun onderzoeks/werkmethode;

alles wordt in verhaalvorm overgedragen met veel anecdotische voorbeelden

- de zes betrouwbare verzamelingen en An-Nawwawi worden kort behandeldHoofddoel: zie periode 1

Leerdoel

steeds dwarsverbintenis van theorie/anecdote/verhaal
naar eigenschappen, zoals genoemd in periode 3 trachten te realiseren;Qoerân: s. 48 (‘Al-Fath’): 28-29 ter kennisname;

Bronnen

‘Sahieh Buchari’ (in vertaling eventueel)
‘Sahieh Muslim’ ( “ )
‘Riyâđoes-Sâlihien’ ( “ )

(relevante passages kopiëren)Top