lesfasen + doelstellingen didactische werkvormen +principes vragen + te verwachten antwoorden& leerlingengedrag
herhaling motivatieprincipe *Assalamoe aleikoem
**Leerlingen groeten terug.
  onderwijsleergesprek
herhalingsprincipe
Wie is onze schepper ?
**Lln. antwoorden (Allah).Hoe noemt ons Boek ?
**Lln. antwoorden (de Qur'aan).Wie is onze profeet ?
**Lln. antwoorden (Mohammed)
Doelstelling 1   .Weten jullie wat eerlijkheid wil zeggen ?
**Lln. trachten te antwoorden.
*Leerkracht formuleert wat eerlijkheid wil zeggen. (niet liegen, niet vals spelen, altijd de waarheid zeggen)
Doelstelling 2 vertelvorm
variatieprincipe
*Leerkracht vertelt verhaal (Vertel nooit een leugen)
**Lln luisteren geboeid.
*Leerkracht gaat na of het verhaal begrepen is.
Doelstelling 3 onderwijsleergesprek +doceren .Denken jullie dat Mohammed eerlijk was ?
**Lln antwoorden (ja)
*Leerkracht bevestigd of verbeterd en heeft verdere uitleg.
**Lln luisteren.
  socialisatieprincipe .Wie heeft er al eens een leugen verteld ?
**Lln antwoorden (sommigen geven toe, de meesten ontkennen).Spelen jullie graag met kindjes die vals spelen ?
.Houden de mensen, jullie ouders, jullie juffrouw van kinderen die liegen of stelen ?
** Lln antwoorden..Houdt Allah van mensen die liegen ?
**Lln antwoorden (neen)
  doceren *Leerkracht verduidelijkt**Lln. luisteren
  activiteitsprincipe *Leerkracht geeft opdracht een tekening te maken i.v.m. het verhaal dat aan het begin van de les verteld werd.
**Lln. maken een mooie tekening.

 

Terug