lesfasen + doelstellingen didactische werkvormen +principes vragen + te verwachten antwoorden& leerlingengedrag
Inleiding *Assalamoe aleikoem
**Leerlingen groeten terug.

motivatieprincipe

onderwijsleergesprek

actualiteitsprincipe

*Leerkracht vertelt dat vandaag de Ramad‚n begonnen is.

** Lln. beamen.


Doelstelling 1
.Weten jullie waarom wij vasten in de maand Ramad‚n ?
** Lln trachten te antwoorden.
*Leerkracht vertelt dat de eerste openbaring van de Qur'aan plaatsvond tijdens deze heilige maand. (Qur'aan Soera 2:185)
Doelstelling 2 .Wat wil dat zeggen openbaring ?
**Lln. trachten te antwoorden. 
*Leerkracht verduidelijkt..Wat is het Arabische woord voor openbaring ?
**LLn. trachten te antwoorden.
* Leerkracht brengt de Arabische term aan (al-wahÓ).
Doelstelling 3 vertelvorm *Leerkracht zegt dat ze vandaag het verhaal zal vertellen van de eerste openbaring van de Qur'aan. Leerkracht reciteert eerste 5 verzen van Soera Al-'Alaq.
** Lln. luisteren geboeid
 Doelstelling 4 autoriteitsprincipe
variatieprincipe
herhalingsprincipe
*Leerkracht onderbreekt het verhaal en stelt enkele vragen.
.Wie kwam er bij Mohammed (s.a.w.) in de grot Hira ?.
Welke verzen werden toen neergezonden ?
Doelstelling 5 herhalingsprincipe .Is de Qur'aan toen volledig geopenbaard geworden ?
**Lln. antwoorden.
*Leerkracht beŽindigd het verhaal.
**Lln. luisteren.
*Leerkracht stelt enkele vragen..Hoe voelde de profeet zich toen hij bij zijn vrouw Chadiedja terugkeerde ?
.Wat vertelde Waraqah ibn Nawfal aan Mohammed (s.a.w.) en Chadiedja ?.
Wanneer is "al-wahÓ" gestopt ?
**Lln antwoorden.
Doelstellingen 1-5 activiteitsprincipe

herhalingsprincipe

*Leerkracht deelt stencils uit en laat enkele lln. lezen
**Lln. lezen.

 

Terug