lesfasen + doelstellingen didactische werkvormen +principes vragen + te verwachten antwoorden& leerlingengedrag
Inleiding *Assalamoe aleikoem
**Leerlingen groeten terug.
Doelstelling 1 

motivatieprincipe

onderwijsleergesprek
.Weten jullie wat reinheid is ?
**Lln. trachten een antwoord te formuleren.
*Leerkracht formuleert wat onder reinheid verstaan wordt.

Doelstelling 2
aanschouwelijkheidsprincipe .Wat doen deze mensen (foto's) ?
**Lln. vertellen wat zij op de foto's zien (woedoe).
.Waarom wassen deze mensen zich ?
**Lln. antwoorden dat zij zich wassen voor het gebed.
Doelstelling 3 socialisatieprincipe .Wanneer wassen wij ons nog ?
**Lln. antwoorden..Is het voor moslims belangrijk om netjes te zijn ?
**Lln. antwoorden gedeeltelijk.
*Leerkracht verduidelijkt .
Doelstelling 4 doceren / autoriteitsprincipe
onderwijsleergesprek
.Wat moeten wij allemaal doen om proper te zijn ?
**Lln antwoorden.
*Leerkracht verbetert en vult aan waar nodig.
*Leerkracht deelt tekstje uit en laat enkele lln. lezen
  activiteitsprincipe **Lln. lezen.
*Leerkracht vraagt de lln. onder het tekstje een tekening te maken van 2 vriendjes met hun beste pak aan hebben en netjes zijn.
 

activiteitsprincipe

**Lln. maken een mooie tekening

 

Terug