lesfasen + doelstellingen didactische werkvormen +principes vragen + te verwachten antwoorden& leerlingengedrag
Inleiding *Assalamoe aleikoem
**Leerlingen groeten terug.
Doelstelling 4 
herhalingsprincipe


onderwijsleergesprek

.Een tijdje geleden hebben we de Miraadj herdacht, wie weet nog wat Miraadj betekent ?
**Lln. antwoorden (Hemelvaart van Mohammed v.z.m.h.).Wat werd er toen verplicht gesteld voor de moslims ?
**Lln. antwoorden (het gebed)
*Leerkracht brengt onderwerp van de les aan..Wat is het Arabische woord voor het gebed ? 
**Lln. antwoorden.
*Leerkracht verbetert of bevestigt.

Doelstelling 1
activiteitsprincipe *Definitie van Salaat wordt op het bord geschreven
Doelstelling 2 onderwijsleergesprek

activiteitsprincipe

socialisatieprincipe

.Wie kan de namen van de gebeden opsommen ?
**Lln. antwoorden gedeeltelijk
*Leerkracht vult aan en schrijft de namen op het bord alsook de tijden
**LLn. schrijven over..Bidden jullie soms ? 
. Waar bidden jullie ?.
Bidden jullie ouders ?
**Lln. antwoorden.
Doelstelling 3 .Hoe bereiden wij ons voor op het gebed ? 
**Lln antwoorden.
*Leerkracht verbetert en vult aan waar nodig.De voorwaarden van het gebed worden op het bord geschreven.
**Lln. schrijven over
 Doelstelling 4&5 doceren
autoriteitsprincipe
*Leerkracht benadrukt de waarde van het gebed en heeft verdere uitleg. Stukjes tekst uit de Qur'aan en Soenna worden aangehaald.
herhalingsprincipe

 

.Wat betekent Salaat ?
.Wie kan de 5 dagelijkse gebeden opsommen ?.
Welke zijn de voorwaarden van het gebed ?
 

variatieprincipe

activiteitsprincipe

*Leerkracht zegt dat de kinderen nu een eigen gebedskleedje mogen maken.
**Lln. voeren opdrachtje uit

 

Terug