lesfasen + doelstellingen didactische werkvormen +principes vragen + te verwachten antwoorden& leerlingengedrag
Inleiding *Assalamoe aleikoem
**Leerlingen groeten terug.

herhalingsprincipe

onderwijsleergesprek

actualiteitsprincipe

.In welke maand zijn we nu volgens de islamitische kalender ?
**Lln. antwoorden (Sja'bān).Volgende maand, welke maand is het dan ?
.De hoeveelste maand van de maankalender zijn we dan ?
**Lln. antwoorden (Ramadān / 9 de maand).

Doelstelling 1
aanschouwelijkheidsprincipe

activiteitsprincipe

onderwijsleergesprek +doceren

*Leerkracht zegt dat dit het onderwerp van de les is (>bord).
.Wat doen de moslims gedurendedeze maand ?
**Lln. antwoorden (vasten).. Hoe zeggen we dat in het Arabisch ?
 **Lln. trachten te antwoorden (Saum).
*Leerkracht verbetert indien nodig.
*Wat betekent vasten ?
**Lln. trachten te antwoorden.
*Leerkracht verduidelijkt (>bord)
**Lln. schrijven over.
Doelstelling 2 .Wie moet er vasten?
**Lln. antwoorden gedeeltelijk
*Leerkracht vult aan (>bord)
**LLn. schrijven over..Wie hoeft niet te vasten ?
**LLn. trachten te antwoorden.
*Leerkracht verduidelijkt (>bord)
**Lln. schrijven over.
Doelstelling 3 .Waarom is het goed te vasten ?
**Lln. antwoorden gedeeltelijk
*Leerkracht vult aan (>bord)
**LLn. schrijven over.
 Doelstelling 1 tot 4 evaluatieprincipe

socialisatieprincipe

autoriteitsprincipe

aanschouwelijkheidsprincipe

.Vasten jullie soms? Zijn jullie al verplicht te vasten? Welke zaken veranderen er bij jullie thuis tijdens de Ramadān ?

*Leerkracht benadrukt de waarde van het vasten. Stukjes tekst uit de Qur'aan en Soenna worden aangehaald.
Kalender voor de heilige maand Ramadān wordt in de klas opgehangen.

 

Terug