Sinds december 1998, de datum van de verkiezingen die geleid hebben tot het oprichten van een orgaan “Hoofd van de Islamitische Eredienst” – een primeur in de geschiedenis van dit land – werden er heel wat projecten opgestart. Er blijft echter nog veel werk aan de winkel...

Zo hadden wij onder meer gesprekken met de overheid ter voorbereiding van de erkenningsprocedure van de moskeeën, en die zou in het jaar 2002 moeten worden afgerond.

Inzake het Islamonderwijs in de Franstalige Gemeenschap heeft het Departement Onderwijs van de EMB intensief onderhandeld met de betrokken ministers, zodat het probleem rond het statuut van de Islamleerkrachten een oplossing zou krijgen. De situatie van die leerkrachten moet eens en voorgoed gestabiliseerd en verbeterd worden en hun beroepsidentiteit tenvolle erkend.

Nog betreffende het Islamonderwijs: er werd een nieuw lessenprogramma op punt gesteld dat aan de leerkrachten zal worden voorgesteld tijdens een reeks pedagogische studiedagen.

Verder zal er een inspectie worden ingevoerd, zodat er permanent gewaakt kan worden over de kwaliteit van dit jongerenonderwijs.

Op het gebied van het Islamonderwijs in de Nederlandstalige Gemeenschap heeft het Departement Onderwijs een ontwerp van statuut voorgesteld dat eerlang tot een goed einde moet worden gebracht. Gezien het gebrek aan leerkrachten in het noorden van het land, hebben wij een opleiding georganiseerd voor aspirant-leerkrachten.

Het Departement Sociale Aangelegenheden heeft dan weer een specifieke opleiding georganiseerd die bestemd is voor kandidaat-aalmoezeniers die in het gevangeniswezen zullen werkzaam zijn.

Inzake de problematiek rond de teraardebestelling van overleden Moslims in de verschillende begraafplaatsen in België heeft de EMB een partnership op punt gesteld met de overheden van verschillende gemeentes, wat zou moeten leiden tot de inwijding van percelen in verschillende steden.

Er rest echter nog veel te doen. Om die reden ook hebben wij een herstructurering doorgevoerd in onze administratie en de beslissing genomen om ons personeelsbestand uit te breiden.

De Executieve staat ten dienste van de Moslimgemeenschap.

Wij staan open voor suggesties, kritiek en een dialoog met u allen. Wij hebben uw medewerking nodig en durven dan ook op uw steun te rekenen.

Dat de Vrede en de boodschap van God met u mogen zijn!

N. MALOUJAHMOUM

Voorzitter

 

Top