Sinds zijn officiële erkenning als ‘gesprekspartner van de Belgische overheid’ kreeg de Executieve van de Moslims van België door middel van Koninklijk Besluit een aantal opdrachten toegewezen, die hier gedetailleerd en per departement worden beschreven:

Het Departement Onderwijs heeft als opdracht de volgende dossiers te behandelen:

 

Organigram

Het Departement Sociale Aangelegenheden behandelt onder meer de volgende dossiers:

Organigramme

Organigram

Het Departement Moskeeën behandelt onder meer de volgende kwesties:

 

Organigram

 De opdracht van hetDepartement Financiën bestaat in het verzorgen van de boekhouding en het controleren van het budgetbeheer van de Executieve.

 

Organigram

Het Departement Communicatie staat onder meer in voor de volgende zaken:

 

Organigram

De Commissie "Anti-Discriminatie "

Tijdens de voorbije maanden werd de Executieve meermaals verzocht om als bemiddelaar op te treden in betwistingen waarbij een Moslimpartij betrokken was (hoofddoek op school, verkeerd gebruik van het ‘kosjer’ label, spanningen tussen religieuze gemeenschappen,...). Met het oog op de frequente inbreuken tegen de ‘Rechten van de Minderheden’, waaronder ook de rechten van de Moslims vallen, heeft de Executieve de commissie Discriminatie ingevoerd. Deze moet mogelijke vormen van discriminatie tegen de Moslimgemeenschap van België onderkennen (professionele, maatschappelijke en administratieve discriminatie) en desgevallend verzoeningsmaatregelen voorstellen.

Organigram

De Commissie Studie en Vorsingswerk :

In samenwerking met het Departement Communicatie heeft deze commissie een indrukwekkend persdossier samengesteld over de meest verscheidene thema’s zoals ‘immigratie’, ‘de geschiedenis van de Islam in België’, ‘het gevangenismilieu’ , ‘onderwijs’, ‘racisme’,.. Deze persdossiers die vandaag nog voor intern gebruik zijn bestemd, zullen eerlang ter beschikking van het publiek kunnen worden gesteld.

 

Organigram