E.M.B.
Departement van de Zaken van de Eredienst
INFOBLAD MOSKEE Enkel invullen in het Nederlands a.u.b.

 

1- Moskee :
Naam v/d Moskee  
Juridisch Statuut: VZW Feitelijke Vereniging
Openingsdatum:    Eerste publicatie in het Belgisch Staatsblad:   
Straat:   nummer   postcode  
Gemeente   Provincie  
Telefoon   fax:   e-mail:   @  

 

    

2- Gebouw 
gebouwd  gekocht  gehuurd
Indien Gehuurd, huurgeld per maand:    BEF.
Capaciteit (aantal):   Personen   mannen   p.  vrouwen    p.
Totale oppervlakte (m²):  
gebedszaal mannen (m²):  
gebedszaal vrouwen (m²):   
plaats voor de wassingen (m²):   
Leslokaal (m²):   
Andere(n) (m²):  
Renovatie project(en): Ja Nee
Indien ja, welk(e) en evaluatie (BEF): 
1.     bef.
2.     bef.
3.     bef.
Afstand tussen uw en de drie meest dichtstbijzijnde moskeeën (m/km):
1.   Moskee    m/km
2.   Moskee    m/km
3.   Moskee    m/km
De andere Moskeeën in dezelfde gemeente:
1.   Moskee 
2.   Moskee 
3.   Moskee 

 

 

3- Werkingskosten 
Verzekeringen (BEF):   Kosten inrichting lokalen (BEF) :  
Taksen :   Gas en elekriciteit (BEF) :  
Onroerende voorheffing (BEF):   Verwarming :  
Honoraria boekhouding :   Waterverbruik :  
Kadastraal inkomen (KI) :   Andere lasten (BEF) :   

 

 

4- Gemeenschap 
Aantal gelovigen bij de dagelijkse gebeden (gemiddelde aantal):
 10-30p.  60-50p.  50-100p.  100-200p.  200-300p.  300p. en meer.

Aantal gelovigen bij het vrijdagsgebed (gemiddelde aantal):
 30-50p.  50-100p.  100-150p.  150-200p.  200-300p.
 300-400p.  400-500p.  500-750p.  750-1000p.  1000p. en meer
Aantal gelovigen bij de feestgebeden (gemiddelde aantal):
 100-200p.  200-300p.  300-400p.  400-500p.  500-750p.
 750-1000p.  1000-1250p.  1250-1500p.  1500p en meer

 

5- Activiteiten 
a) Educatieve activiteiten:
Koran lessen Theologie  Arabisch  
Taak begeleiding Conferentie  Andere(n) 
Indien ja, welk(e):
1-
2-

b) Sociale activiteiten:
Sportieve activiteiten
Anderen
Indien ja, welk(e): 
1-
2-

 

                        

6- Moskeevereniging 
Naam v/d moskeevereniging :   
1.ste VERANTWOORDELIJKE:  
Adres:       
Privételefoon   GSM:  
2.de VERANTWOORDELIJKE:  
Adres:       
Privételefoon   GSM:  
Aantal leden v/d moskeevereniging:  

 

7-Imaam (imam)
Hebben jullie imaam(s)?:
Ja (v7 verder invullen)
Nee Indien nee, vanaf
Als jullie geen imaam hebben, de naam van de persoon die de gebeden leidt:  
Huidige imam:
Naam :    Voornaam :  
Volledig adres :   
Telefoon nummer :   
Nationaliteit: -----  Huidige:   Oorspronkelijke :  
Datum van aankomst in België:  
Gesproken Taal:
Fr Ned Ar. Tur.
 
Andere: 1-   2-  
Behaalde diploma’s:
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
In functie van imam sinds  
Begindatum v/d dienst bij uw moskee :   
Einddatum v/d dienst bij uw moskee :  
Leidt de volgende gebeden:
dagelijkse gebeden
vrijdagsgebeden
Als de imaam het vrijdagsgebed niet leidt, naam van de khatib die het vrijdagsgebed leidt:  
Imaam onderwijst: De Heilige Koran Theologie   Ta(a)l(e)n

 

 

 

Wij ondergetekenden, verklaren op ons erewoord dat alle gegevens correct en volledig zijn.

Opgemaakt te    , op 9/7/2001

 

Handtekening en stempel van de verantwoordelijken (naam, handtekening en stempel a.u.b.):

 

1-

 

2-

 

Alle gegevens in dit infoblad blijven strikt vertrouwelijk.

 

P.S.: Het is noodzakelijk dat alle gegevens juist en volledig zijn en minimum door twee verantwoordelijken getekend worden. De gegevens zal door de ‘Executieve van de Moslims van België’ gecontroleerd worden.

 

 

AUB DE VOLGENDE DOCUMENTEN TOEVOEGEN:

 

 1. Een kopie van het plan van het huidig gebouw (ofwel zelf getekend met de maten)
 2. Een kopie van het laatst statuut van de moskee die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.
  • Als het gebouw gebouwd is: Kopie van de bouwovereenkomst.
  • Als het gebouw gekocht is: Kopie van de verkoopovereenkomst van de notaris
  • Als het gebouw gehuurd is: Kopie van de huurovereenkomst.
 3. Kopie van de laatst betaalde onroerende voorheffing van de moskee.
 4. Curriculum Vitae (CV) van de Imaam van de moskee.
 5. Kopie’ s van de diploma’s van de Imaam van de moskee.

 

EVENTUELE OPMERKINGEN: