110. De Overwinning (An-Nasr)

Medinese soera,3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Als de hulp van Allah en overwinning komt,

2. En gij de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Allah's godsdienst,

3. Roem dan uw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend.


Back