95. De Vijg (At-Tien)

Mekkaanse soera,8 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de vijg en de olijf,

2. Bij de berg Sinaļ,

3. En bij deze stad van Vrede (Makka),

4. Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen,

5. Daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste,

6. Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.

7. Wat is de oorzaak die u het Gericht doet loochenen?

8. Is Allah niet de Rechter aller rechters ?


Back