De Heilige Koran

 1. Het Begin (Al-Faatihah).
 2. De Koe (Al-Baqarah).
 3. Het Huis van Imraan (Al-Imraan).
 4. De Vrouwen (An-Nisa).
 5. Het Tafel (Al-Maidah).
 6. Het Vee (Al-An'aam).
 7. De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf).
 8. De Oorlogsbuit (Al-An'faal).
 9. Berouw (At-Taubah).
 10. Jonas (Joenos).
 11. Hoed.
 12. Jozef (Joesof).
 13. De Donder (Ar-Ra'd).
 14. Abraham (Ibrahiem).
 15. Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).
 16. De Bij (An-Nahl).
 17. De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van IsraŽl (Al-Israa, Banie Israa'iel).
 18. De Spelonk (Al-Kahf).
 19. Maria (Marjam).
 20. Taa Haa.
 21. De Profeten (Al-Anmbi'jaa).
 22. De Pilgrimstocht (Al-Hadj).
 23. De Gelovigen (Al-Mominoen).
 24. Het Licht (An-Noer).
 25. Het Criterion (Al-Forqaan).
 26. De Dichters (Asj-Sjoaraa).
 27. De Mieren (An-Naml).
 28. De Vertelling (Al-Qasas).
 29. De Spin (Al-Ankaboet).
 30. De Romeinen (Ar-Roem).
 31. De Wijzen (Loqmaan).
 32. De Aanbidding (As-Sadjdah).
 33. De Confreranten (Al-Ahzaab).
 34. De Stad van Saba (Saba).
 35. De Schepper (Faatir).
 36. Jaa Sien.
 37. Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat).
 38. Saad.
 39. De Groupen (Az-Zomar).
 40. De Gelovige (Al-Momin).
 41. Fussilat.
 42. De Consultatie (Asj-Sjoera).
 43. Gouden Juwelen (Az-Zochrof).
 44. De Rook (Ad-Dochaan).
 45. Het Knielen (Al-Djaasi'jah).
 46. Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).
 47. Mohammed.
 48. Overwinning (Al-Fat'h).
 49. De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).
 50. Qaaf.
 51. De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat).
 52. De Berg (At-Toer).
 53. De Ster (An-Nadjm).
 54. De Maan (Al-Qamar).
 55. De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).
 56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).
 57. Het Ijzer (Al-Hadied).
 58. De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).
 59. De Bijeenkomst (Al-Hasjr).
 60. De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).
 61. De Strijdplaats (As-Saff).
 62. De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah).
 63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).
 64. Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon).
 65. De Scheiding (At-Talaaq).
 66. Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem).
 67. De Dominie (Al-Molk).
 68. De Pen (Al-Qalam).
 69. De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).
 70. De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj).
 71. Noach (Noeh).
 72. De Djinn (Al-Djinn).
 73. Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).
 74. Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir).
 75. De Resurrectie (Al-Qi'jaamah).
 76. De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).
 77. Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat).
 78. Het Nieuws (An-Naba).
 79. An-Naziaat.
 80. Hij Fronsde (Abasa).
 81. Het Opvouwen (At-Takwier).
 82. Het Klievende (Al-Infitaar).
 83. Daden in fraude (Al-Motaffifeen).
 84. De Splijting (Al-Insjiqaaq).
 85. De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej).
 86. De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq).
 87. De Allehoogste (Al-Ala).
 88. Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).
 89. De Dageraad (Al-Fadjr).
 90. De Stad (Al-Balad).
 91. De Zon (Asj-Sjams).
 92. De Nacht (Al-Lail).
 93. De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa).
 94. De Expansie (Asj-Sjarh).
 95. De Vijg (At-Tien).
 96. Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).
 97. De Waardevolle Nacht (Al-Qadr).
 98. Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah).
 99. Het Geschudek (Az-Zalzalah).
 100. Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat).
 101. De Dag van Oproering (Al-Qaariah).
 102. Opstapelen (At-Takaasor).
 103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr).
 104. De Schandaal Verspreider (Al-Homazah).
 105. De Olifant (Al-Fiel).
 106. Qoraisj.
 107. De Noden van Buren (Al-Maa'oen).
 108. Overvloed (Al-Kausar).
 109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).
 110. De Overwinning (An-Nasr).
 111. De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab).
 112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas).
 113. De Dauw (Al-Falaq).
 114. De Mensheid (An-Naas).