Zoeken 
vrijdag 28 maart 2008 ..:: ORCMB » Présentation ::..   Inloggen
ORCMB
  
Portaalnavigatie
  Home
  Home
  ROIEB
  Onderwijs
  Moskeeën
  Imams

 
  
Presentatie ROIEB

 

 Het Representatief Orgaan van de Islamitische Eredienst van België (ROIEB)

Het ROIEB heeft als algemeen doel de vertegenwoordiging van de belangen van de islamitische eredienst in België en het beheer van de temporaliën van deze eredienst. Het ROIEB is samengesteld uit de volgende instellingen: Algemene Vergadering en Executieve van de Moslims van België.

Het ROIEB oefent namelijk de competenties uit die normaliter onder de bevoegdheid vallen van een orgaan “Hoofd van de Eredienst” in België.

 Het ROIEB heeft de volgende opdrachten:

  1. De moslimgemeenschap van België vertegenwoordigen bij de overheidsinstanties van het Rijk en bij derden in het algemeen.
  2. Het beheer van de voorrechten en het waken op de voordelen die resulteren uit de erkenning van de EMB, namelijk:

    a) Het organiseren van het islamonderwijs in de verschillende schoolnetwerken.

    b) Het voorstellen van de plaatselijke moslimgemeenschappen ter erkenning aan de bevoegde minister.

    c)  Het aanstellen van aalmoezeniers (islamraadgevers) bij het leger, in de gevangenissen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingshuizen, enz.

    d)  Het organiseren van religieuze uitzendingen op de radio en de televisie.

Diverse acties die onder de bevoegdheid van het orgaan Hoofd van de Islamitische Eredienst kunnen vallen:

a)  Het nemen of het steunen van initiatieven van derden die het promoten van een project of activiteit beogen, dat betrekking heeft op de moslimgemeenschap van België

b)  Het ondersteunen van verschillende activiteiten van religieuze, educatieve en culturele aard en van andere activiteiten die de aandacht vestigen op de waarden van de islam.

c)  Het uitwerken en uitvoeren van studieprojecten van gemeenschappelijk belang voor de moslimgemeenschap van België

d) Het aanmoedigen van een opbouwende dialoog tussen de moslims en de andere culturele en religieuze gemeenschappen in België.

e) Het verdedigen van de belangen van de moslimgemeenschap.

                    Overeenkomstig de Grondwet beschikt het ROIEB over volledige vrijheid van organisatie, van meningsuiting en van publicatie binnen het door de wet voorziene kader.

 

Het ROIEB aanvaardt haar verplichtingen die voortvloeien uit haar erkenning door de Belgische Staat als instantie die de islamitische eredienst in België vertegenwoordigt. Zij zal haar opdracht vervullen evenals de prerogatieven die verband houden met haar erkenning in het kader van de beginselen van de islam en conform de wetten, decreten en ordonnanties die van kracht zijn.

 
  
Copyright 2006 by EMB   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid