Zoeken 
maandag 2 juli 2007 ..:: Onderwijs » Vlaamse Gemeenschap » Directie » administratieve richtlijnen ::..   Inloggen
Portaalnavigatie
  Home
  Onderwijs
  Mosquées
  Général
  Contact
  Agenda

  Algemene richtlijnen

Zie: omzendbrief van 15/07/2002 GD/2002/05

Toezicht op het keuzeformulier, de organisatie en de uitvoering van de vrijstellingen

De directeur is verantwoordelijk voor de reglementaire verplichtingen met betrekking tot de keuze, de organisatie en de uitvoering van de vrijstellingen. De directeur zal alle informatie over de materiële organisatie en de behandeling van de keuze en van de vrijstelling ter beschikking houden van de verificatie en/of de inspectie levensbeschouwelijke vakken.

De keuzeformulieren en de aanvragen tot vrijstelling van keuze worden, zolang de leerling in de school is ingeschreven, hetzij chronologisch per stamboeknummer, hetzij alfabetisch per klas of leergroep geklasseerd.

Opdracht van de directeur

De organisatie van de levensbeschouwelijke vakken behoort binnen de vigerende regelgeving tot de opdracht van de directeur. Hij draagt er zorg voor dat deze vakken in optimale omstandigheden worden georganiseerd. De directie brengt daartoe de inspecteur-adviseur van de betrokken levensbeschouwing onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in het aantal in te richten uren.

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN

Algemeen

Wanneer bij de inschrijving van een leerling een nieuwe cursus levensbeschouwelijke vakken moet georganiseerd worden, moet de directeur dadelijk het nodige doen voor de aanwerving van een nieuwe leerkracht voor het desbetreffende levensbeschouwelijk vak en volgt hij de vigerende regelgeving.

Voor de aanvragen van een leermeester of leraar godsdienst of niet-confessionele zedenleer : zie de decreten rechtspositie.

Voor alle andere personeelsbewegingen (vaste benoemingen, reaffectaties, ...) : zie de decreten rechtspositie.

De school gebruikt het formulier LBV 3 om de voordracht te bekomen van een leerkracht levensbeschouwing.

Het gaat om het formulier waarbij de school een aanvraag richt naar de bevoegde inspecteur-adviseur om een leerkracht levensbeschouwing te laten voordragen voorafgaand aan de aanstelling zelf.

Om de papierstroom te beperken kan de inspecteur-adviseur de voordracht ruim stellen door akkoord te gaan met een uitbreiding van de opdracht volgens de behoefte van de school en zonder nieuwe formulieren LBV 3.

Documenten te bezorgen aan de bevoegde inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken

De bevoegde inspecteurs-adviseurs vragen de volgende twee formulieren op :

1. ieder schooljaar vóór 20 september :

- Het formulier LBV 1 :

Per vestigingsplaats het lessenrooster van het lopende schooljaar van de leerkracht levensbeschouwing. De vorm waarin het lessenrooster wordt aangeleverd, wordt niet vastgelegd. De enige criteria zijn de duidelijkheid en de leesbaarheid.

- Het formulier LBV 2 :

Per vestigingsplaats het aantal leerlingen en het aantal ingerichte lestijden of lesuren levensbeschouwing van het lopende schooljaar per leerjaar of type.

Er is een afzonderlijk formulier LBV 2 voor het gewoon lager onderwijs, het buitengewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs.

2. in de loop van het schooljaar :

Belangrijke wijzigingen in verband met de organisatie van een cursus levensbeschouwing in de loop van het schooljaar worden met dezelfde formulieren LBV 1 en LBV 2 gemeld aan de bevoegde inspecteur-adviseur.

 

 
  
Copyright 2006 by ekonak   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid