Zoeken 
maandag 14 januari 2008 ..:: Onderwijs » Nederlandstalige Gemeenschap » Ouders ::..   Inloggen
Gids voor Ouders
  
Portaalnavigatie
  Home
  Home
  ROIEB
  Onderwijs
  Mosquées
  Imams
  Contact

Compteur
  
Islamitische feestdagen
Van rechtswege toegestane afwezigheid

zie omzendbrief van 16/08/2002

Naast ziekte is het evident dat de afwezigheid van een leerling in een aantal situaties gewettigd is. De nieuwe regelgeving voorziet volgende situaties van gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van - naargelang van het geval - een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter, tot staving van de afwezigheid:

- …..
- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling. Voor de moslimleerlingen betekent dit concreet: gaat het over: telkens 1 dag voor het Suiker- en Offerfeest.
  
Keuze islamitische godsdienst

Zie: omzendbrief van15/07/2002 GD/2002/05

Keuzevrijheid

De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerplichtige onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf (hierna : de betrokken personen) moeten in de keuze tussen levensbeschouwelijke vakken volledig vrij gelaten worden.
Is de leerling 12 jaar of ouder, dan gebeurt de keuze voor het onderricht in één der erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer, evenals de eventuele aanvraag tot vrijstelling in samenspraak met de leerling.

De directeur wordt uitdrukkelijk gevraagd de personeelsleden van de school deze regel kenbaar te maken.

Keuzeverklaring

De betrokken personen zijn verplicht de keuze te maken tussen de cursus in de godsdienst of de cursus in de niet-confessionele zedenleer, bij de eerste inschrijving in de school.
De keuze van het levensbeschouwelijk vak wordt door de betrokken personen uitdrukkelijk aangegeven op het keuzeformulier én door hen ondertekend.
Deze verklaring wordt binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school of vanaf de eerste schooldag van september, afgegeven aan de directeur.
Bij niet naleving van deze termijn zal de directeur dadelijk een herinneringsbrief sturen zodat de toestand binnen de vijf kalenderdagen geregulariseerd wordt.
De keuze gebeurt uitsluitend met het wettelijk vastgesteld keuzeformulier (zie bijlage: Keuzeformulier godsdienst-zedenleer).

De keuzeverklaring geldt in beginsel voor de ganse duur van de studies in de school. Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van vorig schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen.

Wijziging van keuze

De betrokken personen kunnen bij het begin van elk schooljaar de keuze wijzigen.
De directeur zal daartoe elk schooljaar, door middel van een nota, aan de betrokken personen (...) meedelen dat de keuze kan gewijzigd worden (zie bijlage: Aanvraag nieuw keuzeformulier godsdienst-zedenleer).

Alleen de betrokken personen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken dienen schriftelijk in de school een nieuw keuzeformulier aan te vragen. Binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste schooldag van september wordt het officieel keuzeformulier aan de directeur afgegeven.

Commissie Leerlingenrechten
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 (5C)
B-1210 Brussel
Telefoon: 02/553.95.61/62 – fax: 02/553.95.65
e-mail: en
website: http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/default.htm

  
Vertaling keuzeformulier
  
Interessante links

Schoolvakanties

Van rechtswege toegestane afwezigheden 

Gids voor leerlingen

Gids voor ouders

Leerplicht en huisonderwijs

LBV Boekje voor ouders.pdf

  
Copyright 2006 by EMB   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid