Zoeken 
dinsdag 20 november 2007 ..:: Onderwijs » Vlaamse Gemeenschap » Inleiding » Geschiedenis islamonderwijs in België ::..   Inloggen
Portaalnavigatie

 Geschiedenis in een notendop

 

 

Historiek Nederlandstalig islamonderwijs

Nadat de eerste moslims zich hadden aangediend in de Belgische scholen, ontstond de behoefte aan een aangepast religieus onderricht.; wat aanleiding gaf tot de nood aan een officiële gesprekspartner.

 

Na de erkenning van de Islam in België (19/07/74), gingen de eerste lessen islamitische godsdienst in ’78 van start. De vorming en voorstellen tot aanstelling van de leerkrachten gebeurden door het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC), de ‘Centrale Moskee’ van het Jubelpark

 

In 1990 werd door het Kabinet van de Eerste Minister, het beheer van het islamonderwijs in handen gegeven van de Raad der Wijzen. In dat jaar werd een eerste cursus Nederlands voor islamleerkrachten opgestart. In samenspraak met de minister van onderwijs werd overeengekomen dat van '93 -‘96 een verplichte D-cursus (huidige GPB-opleiding) voor de leraren islam georganiseerd zou worden.

 

In oktober ’92 ontbond de Minister van Justitie de Raad der Wijzen. In overleg met de Moslimgemeenschappen werden de nieuwe verantwoordelijken van het ‘Technisch Comité voor Islamonderwijs’ benoemd. Alle leerkrachten islam, werden verplicht om hun pedagogische bekwaamheid te behalen en hun Nederlands bij te schaven.

 

Voorjaar ’93 werd in overleg met de moslimgemeenschap, de eerste Constituante (51 leden) opgericht, die een voorlopige Executieve van 16 leden verkoos. Bij de opmaak van het decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken van ’93, werd een plaats voorzien voor een inspecteur -adviseur voor islamitische godsdienst. Deze is echter nooit ingevuld geworden.

 

In 1996 begonnen de onderhandelingen met de Erasmuhogeschool voor de opleiding leraar islam voor het secundair onderwijs. Twee jaar later startte de opleiding.

 

Op 13 december 1998 werd een nieuwe Executieve bij middel van spraakmakende verkiezingen door moslims verkozen.

 

In 2001 werd het ‘Mozaïekdecreet’ goedgekeurd dat het mogelijk maakte om de leerkrachten islam nu ook vast te benoemen. Het eerste leerplan voor lager en secundair islamonderwijs rolde van de pers en de eerste islamleerkrachten van de Erasmushogeschool studeerden af.

 

Na de afzonderlijk door de Executieve georganiseerde opleiding  voor islamleerkrachten in 2001 was het leerkrachten tekort theoretisch gezien opgelost. Echter, toen dit bekend gemaakt werd, hebben meer leerlingen een islamleerkracht aangevraagd en was de vraag naar leerkrachten opnieuw groter dan het aanbod.

 

Januari ’04 werd er door de EMB in Antwerpen een opleiding ingericht. Drieënzeventig kandidaten begonnen aan de opleiding, waarvan er zes maanden later 60 afstudeerden.

 

2005: selectieprocedure voor 2 inspecteur-adviseurs islamitische godsdienst. Half juni ’05 traden de eerste inspecteurs islamitische godsdienst tijdelijk en deeltijds in dienst. In maart van hetzelfde jaar werden er verkiezingen voor een nieuwe Executieve.

 

In november ’06 werden 13 nieuwe leerkrachten aangeworven. Mei van datzelfde jaar werd de eerste pedagogische studiedag voor islamleerkrachten ingericht. Een maand later begon de selectieprocedure voor 3 voltijdse inspecteurs, die vanaf half augustus hun ambt zullen opnemen.


  
Copyright 2006 by EMB   Gebruiksovereenkomst  Privacybeleid