Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

28 juli 2020

Persbericht

Na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad hebben de Belgische autoriteiten op 27 juli 2020 een verstrenging van de gezondheidsmaatregelen aangekondigd.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft samen met de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) en de Raad der Theologen de moslimbevolking onmiddellijk op de hoogte gesteld van de nieuwe beslissingen die ook een rechtstreekse impact hebben op de uitoefening van de eredienst in ons land.

Gezien de onrustwekkende stijging van het aantal besmettingen in Antwerpen en in meerdere randgemeenten heeft de Antwerpse Provinciale Crisiscel de volgende bijkomende maatregelen genomen o.a.:

In deze context gelast het EMB de moskeeverantwoordelijken van de provincie Antwerpen om hun gebedsplaatsen niet te openen voor het publiek tijdens het gebed van Fajr (ochtendgebed).

Alleen de gebeden van Dohr (middaggebed), Asr (namiddaggebed) en het samengevoegde Maghreb en Ichaa (avondgebeden) kunnen plaatsvinden in de gebedsplaatsen en dit met strikte naleving van het protocol, zoals opgesteld door het EMB in het kader van de heropening van de moskeeën:

Ook het Offerfeestgebed is geannuleerd in de moskeeën van de provincie Antwerpen. In overleg met de Raad der Theologen nodigt het EMB de gelovigen van de provincie Antwerpen uit om dit gebed thuis te doen en alleen in aanwezigheid van leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen.

Wij zijn er ons van bewust dat deze voorschriften niet bijdragen tot een aangename uitvoering van de eredienst, maar ze zijn noodzakelijk om de impact van de pandemie zo veel mogelijk te beperken.

Wij blijven de situatie op de voet volgen en houden u zeker op de hoogte van elke evolutie met betrekking tot de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en/of de bevoegde lokale overheden die een weerslag hebben op de uitoefening van de eredienst in de provincie Antwerpen en elders.

Het EMB staat zoals altijd aan de zijde van elke gelovige, elke moskeeverantwoordelijke en van alle burgers van alle overtuigingen in deze moeilijke ogenblikken, en vraagt iedereen geduld te hebben en alle gezondheidsmaatregelen strikt na te leven.

Nogmaals onze beste wensen voor het Offerfeest aan onze moslimgemeenschap en wij adviseren de grootste voorzichtigheid bij familiale bijeenkomsten ter gelegenheid van dit feest ook al is er de moeilijke gezondheidstoestand waarin wij ons bevinden.

Zorg voor uzelf en voor de anderen.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Namens de Raad der Theologen,
Taher TUJGANI, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief