Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

06 december 2017

Op 13  november werd te Louvain-la-Neuve de afsluitende bijeenkomst gehouden m.b.t. de eerste examenperiode voor het didactisch getuigschrift van de cursus islamgodsdienst, het resultaat van een partnerschap tussen de UCL en het Executief van de Moslims van België (EMB).

Bij die gelegenheid kregen de laureaten van de cursus hun attest overhandigd onder luid applaus van de aanwezigen.

Deze ceremonie was georganiseerd door dhr. Salah Echallaoui, Voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Vincent Blondel, Rector van de Université catholique de Louvain en dhr. Éric Gaziaux, Deken van de theologische faculteit.

Mevr. M.-M. Schyns, Minister van Onderwijs en J.-C. Marcourt, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media luisterden de avond op met hun aanwezigheid, wat het belang van deze gebeurtenis aantoont.

Toespraak van dhr. Echallaoui :

Mevrouw de Minister van Onderwijs,
Mijnheer de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
Mijnheer de Rector van de Université Catholique de Louvain,
Mijnheer de Deken van de Faculteit Theologie,
Dames en heren, beste vrienden,

In mijn dubbele functie als voorzitter van het Executief van de Moslims van België en als voorzitter van het Instituut Averroès verheugt het me hier vanavond met u samen te zijn in afsluiting van de eerste examenperiode voor het didactisch getuigschrift van de cursus islamgodsdienst.

Deze opleiding ging van start in 2015 en was het resultaat van verschillende jaren onderhandelingen met de UCL. Ze vormt een sterk statement en een belangrijke fase in de verankering van de islamgodsdienst binnen de Belgische academische wereld.

Ik ben dan ook verheugd met het succes van deze eerste opleidingscyclus en met de actieve deelname van heel wat studenten, een hoog slaagpercentage en een uitstekend gemiddelde wat de behaalde resultaten betreft.

Het doel van deze opleiding is van cruciaal belang om nieuwe leraren islamgodsdienst aan te stellen in het lager en middelbaar onderwijs die een diploma hebben en voldoende competent zijn in humane wetenschappen, in theologie en in de didactiek van het islamonderwijs.

Leraren/leraressen staan immers dicht bij de jongeren en zijn de aangewezen partners voor de ontwikkeling van een gezonde spiritualiteit, ontdaan van elke extremistische neiging. 

Daarom vraag ik plechtig om uw medewerking zodat wij onze verworvenheden kunnen bestendigen en nog betere resultaten kunnen bereiken in dit domein.

Ik voeg eraan toe dat het didactisch getuigschrift van de cursus islamgodsdienst kadert in een ruim project met betrekking tot de opleidingen voor de moslimkaders waarin wij behoorlijk investeren.

De inzet van deze opleidingen is dus van essentieel belang voor het uitbouwen van een islam die verankerd is in onze samenleving, d.w.z. een islam waarvan de dagelijkse beoefening in harmonie is met de wetten en waarden van ons land.

Zo organiseert het Executief meer bepaald een seminarie voor imams en islamconsulenten die al aangesteld zijn in de erkende moskeeën en gevangenissen, en dat binnenkort uitgebreid wordt naar alle imams in functie in ons land.

Wij zijn ook gestart met een master in godsdienstwetenschappen, optie islam, in synergie met de KUL en leggen dit diploma op als vereiste voor het islamonderwijs in Vlaanderen.

En dan hebben we het nog niet over de opleidingen voor het diploma aggregaat en leraar/lerares lager middelbaar onderwijs, in partnerschap met zeven Nederlandstalige hogescholen.

Vanaf het academiejaar 2018-2019 voorzien wij een seminarie voor toekomstige imams, in samenwerking met de instituten die in dit domein opleidingen organiseren, d.w.z. voor de opleiding van imams.

U ziet dat de uitdagingen waarvoor we staan aanzienlijk zijn maar niet onoverkomelijk. 

In die zin wil het Executief zijn engagement wat het pedagogische aspect betreft, verderzetten. In dit perspectief lijkt het me van essentieel belang dat de jongeren met het oog op hun sociale integratie opgevoed en begeleid worden door competente leraren. Wij moeten hier al onze aandacht aan besteden.

Ik wil hierbij nogmaals mijn dank uitspreken voor iedereen hier aanwezig, en meer bepaald mevrouw en de heren ministers, de academische autoriteiten van de UCL, de opleiders. En vergeten we daarbij niet de studenten (leraren) te danken voor hun inzet en de kwaliteit van het werk dat ze al hebben uitgevoerd.

Ik wens u een succesvolle en aangename avond.

HIER vindt u foto’s

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief