Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

21 april 2020

In de naam van God, de Vergevensgezinde, de Barmhartige.

Alle lof aan God, en zegeningen en vrede aan de Boodschapper van God, zijn familie, zijn metgezellen en zijn opvolgers.

De Raad der Theologen, een orgaan verbonden aan het Executief van de Moslims van België, rekening houdende met de moeilijke omstandigheden waarmee de wereld op dit ogenblik te maken heeft ten gevolge van de coronapandemie en de sluiting van de moskeeën en alle gevolgen daarvan, met het oog op het verenigen en samenbrengen van de moslims rond eenzelfde boodschap, maar ook om alle dubbelzinnigheden, verwarring, zorgen en ongemakken te vermijden, raadt en maant de Raad de moslims aan om de Tarawih-gebeden uitzonderlijk dit jaar thuis te bidden.

Deze gebeden mogen gehouden worden alleen of in groep maar beperkt tot het aantal huisgenoten, in overeenstemming met de regels voor afzondering en de publieke orde. Tijdens deze periode zal er ook geen enkele televisie- of radio-uitzending gebeuren vanuit de moskee.

God, de glorie zij met Hem, biedt ons deze bewegingsvrijheid om elk ongemak. De tekst van de edele Koran is in deze zin zeer duidelijk: “Er is geen enkel ongemak voor u in de godsdienst.” Dankzij deze bewegingsvrijheid kunnen de moslims de traditie van Tarawih voortzetten op de wijze die de Boodschapper van God, het gebed en de vrede van God zij met hem en zijn familie, ook zelf verkoos.

Heeft hij niet duidelijk gezegd aan zijn trouwe metgezellen, na te hebben vastgesteld dat ze zeer bezorgd waren om samen met hem de vrome avondgebeden te verrichten: “O mensen, verricht deze gebeden thuis, want er is buiten het verplichte gebed, geen beter gebed voor het individu dan het gebed dat thuis wordt verricht.” Hadith geciteerd door Al Boukhari en Muslim in hun respectievelijke Sahih.

In een andere authentieke hadith, geciteerd door Abou Daoud, zegt de profeet: “Bid thuis! Dat is met uitzondering van het verplichte gebed beter voor u, toch als u in mijn moskee zou bidden.”

Tijdens deze hele moeilijke periode hebben wij als moslims de opschorting van de vrijdaggebeden in de moskeeën aanvaard. De redenen voor deze opschorting gelden des te meer voor de Tarawih-gebeden. Een opschorting die, het behage God, geen afbreuk doet aan de beloning voor iedereen die deze Tarawih-gebeden thuis verricht, alleen of in groep maar beperkt tot het aantal huisgenoten.

Want de profeet, het gebed en de vrede van God zij met hem en zijn familie, heeft in een door iedereen erkende hadith gezegd: “Aan eenieder die de vrome avondgebeden van de ramadanmaand verricht, hopende op zijn beloning, worden alle zonden uit het verleden vergeven.” “Eenieder” betekent hier zowel het individu alleen als de groep, die wordt gevormd vanaf twee individuen, zoals de traditie ons leert. Alleen God kent de exacte waarheid en aan Hem komen alle zaken toe.

Wij smeken God, de glorie zij met Hem, de Alhorende, zeer nabij, die ons ter wille is, zodat Hij ons tijdens deze ramadanmaand Zijn genade, Zijn vergiffenis en Zijn voldoening schenkt, en dat Hij van deze maand een voorteken maakt van het einde van deze pandemie.

Ramadan Moubarak Karim.

De Raad der Theologen verbonden aan het Executief van de Moslims van België

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief