Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

08 maart 2017

Naleven van de Belgische Grondwet betekent geen ontkenning van een transcendent principe

 

Brussel, 8 maart 2017

Tot onze spijt stellen wij vast dat de islamitische eredienst het onderwerp is geworden van een reeks polemieken die onbegrip veroorzaken binnen de moslimgemeenschap in België. Een communautaire retoriek kan immers voor bepaalde moslims leiden tot een paradox, zelfs tot een dilemma, waardoor ze zich verplicht voelen om een keuze te maken tussen de moslimvoorschriften en de Belgische Grondwet.

Herinneren we er eerst en vooral aan dat de relaties tussen de erediensten en de overheden geregeld worden door de Grondwet. In onze politieke context is het dus niet nuttig of wijs, behalve in het kader van een filosofisch debat, om toe te werken naar een rampzalige tweedeling tussen de Belgische wetten en de religieuze voorschriften, met een hiërarchische ordening van deze twee normenregisters waarvan de directe confrontatie in strijd zou zijn met de maatschappelijke orde.

Elke burger moet, ongeacht zijn overtuiging, de Grondwet en de Belgische wetten naleven. Geen enkel artikel van het moslimgeloof wordt aangetast wanneer burgers die moslim zijn de Belgische Grondwet volledig naleven. Moslims moeten dus geenszins de superioriteit van de Grondwet tegenover de principes van hun eredienst opnieuw bevestigen, niet meer dan burgers die al dan niet een andere godsdienst in België aanhangen. Zij die zich geroepen voelen om te protesteren tegen dit onvervreemdbare principe zouden betreurenswaardige gevolgen veroorzaken, en een gemeenschap die al de stigmata draagt van lage minachting eens te meer in een slecht daglicht plaatsen. 

Zonder onderscheid hebben de Belgische burgers respectievelijk rechten en plichten die ze kennen en vervullen. Met strikte naleving van de Grondwet streven zij ernaar in vrede te leven en in harmonie met hun multiculturele omgeving. Het is volgens ons totaal niet nodig om steriele polemieken aan te moedigen waarover iemand met gezond verstand niet wil discussiëren of redetwisten.

Salah ECHALLAOUI
Voorzitter 

Klik HIER om het persbericht in Pdf-formaat te bekijken

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief