Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 maart 2020

Brussel, 22 maart 2020

De islam in België kent al enkele jaren een nooit eerder geziene versnelling inzake erkenning op verschillende institutionele niveaus, een positieve en notoire evolutie in de geschiedenis van ons land. In de vorige eeuw heeft de wereld verschillende tragische gebeurtenissen gekend met een zware impact op het verloop van de geschiedenis, maar die ook aanleiding gaven tot paradigmatische veranderingen.

Het coronavirus covid-19 dat ons vandaag treft is een van deze gebeurtenissen die wij spijtig genoeg al een tragedie van de 21ste eeuw kunnen noemen. Nooit eerder hadden we zo veel behoefte aan een gemeenschappelijk woord tegenover deze ramp. “Het menselijk leven gaat voor op alle dingen”. Dit aforisme vertaalt de geest van de koran die ons als volgt herinnert: “ … en stel u niet bloot aan uw verlies”.  

Het EMB, de CIB en de raad der theologen hebben de gelovige moslims onmiddellijk aangespoord om zich met respect en verantwoordelijkheid te voegen naar de veiligheidsvoorschriften en deze na te leven. Het is in het algemeen belang om de richtlijnen van de overheid scrupuleus, en zelfs religieus na te leven. Elke beproeving is een les. Het coronavirus heeft alle burgers in hun huis geïsoleerd, soms zelfs ver verwijderd van hen die ze bovenal liefhebben. Het zet hen ook aan om hun gedrag radicaal te veranderen, een nieuwe ontmoeting met zichzelf.

Het EMB, de CIB en de raad der theologen wil alle religieus verantwoordelijken, mannen en vrouwen, eren die de gelovige moslims allerlei steun en hulp blijven geven en ook het uitzonderlijke werk dat door onze gezondheidsdiensten wordt gedaan om door het virus besmette mensen op te vangen.

Maar in deze context, waar emoties en irrationeel gedrag het vaak halen op de reden, zijn sommige gelovigen misschien geneigd om in de plaats van de gestelde eredienst, oprecht maar vaak ook uit al te uitzonderlijke godsdienstijver bepaalde in normale tijden belangrijke praktijken in hun religieuze en spirituele leven te blijven uitvoeren.

Het EMB, de CIB en de raad der theologen vernemen met spijt en grote ontgoocheling over bepaalde onverantwoorde gedragingen waarvan de daders alleen maar een kritische situatie willen gebruiken om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Dit primaire opportunisme wijst op een nieuw soort mensen, alleen maar begerig naar bekendheid. Deze mensen deinzen voor niets terug om de grondslag van de islam in België, die ze onterecht opeisen ondanks een gemeenschapszin die ze overduidelijk overnemen in de sociale media, te ondermijnen.

Dit is totaal geen rechtvaardiging voor nieuwe praktijken die helemaal niet gesteund worden door de seculaire traditie van de islam. Zo hebben bepaalde zelfverklaarde imams de vrijdagpreek uitgezonden via de sociale media en de gelovigen uitgenodigd om hen te volgen. Een van hen durft zelfs te beweren dat hij de imam van de moslims in België is, niets is minder waar!

Het EMB, de CIB en de raad der theologen wijzen deze praktijk af, geen enkele religieuze moslimautoriteit in de wereld kan zich hierachter scharen. In die zin bevestigt de raad der theologen, verbonden aan het EMB, zonder voorbehoud dat deze praktijk ongeldig is volgens de moslimgrondslagen. Deze praktijken hebben slechts een doel: anarchie binnen een gemeenschap die deze laatste jaren al erg kwetsbaar was.

Het EMB, de CIB en de raad der theologen nodigen alle moslims uit om tijdens deze beproeving die iedereen treft, geduldig te zijn en nodigt de imams uit om hun gelovigen spirituele raad te geven met naleving van de hygiënische maatregelen die werden genomen door de overheid. Het EMB, de CIB en de raad der theologen nodigen de gelovigen uit om te bidden en hun medeburgers op de meest edele manier te steunen.

 

Namens het Executief van de Moslims van België
Mehmet ÜSTÜN, voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de islaminstellingen van België
Salah ECHALLAOUI, woordvoerder
Coskun BEYAZGUL, woordvoerder

Namens de Raad der Theologen
Taher TUJGANI, voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief