Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

21 oktober 2016

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseerden de heer Salah ECHALLAOUI, Voorzitter van het EMB, en professor Louis - Léon CHRISTENEN, die een leerstoel Recht en Religie heeft aan de UCL, een bijeenkomst in Louvain-la-Neuve met de leerkrachten islamitische godsdienst die aan hun tweede jaar Didactiek van de islamitische godsdienstles (CDER Islam) begonnen.

Deze opleiding, ontstaan uit een samenwerking tussen het EMB, het Hoger Instituut voor Studies en Onderzoek „Averroès" en de UCL, reikt een universitair attest uit dat noodzakelijk is om islamitische godsdienst te kunnen doceren in de Franstalige openbare scholen en om te worden aangesteld als leerkracht islamitische godsdienst in de Federatie Wallonië-Brussel.

Het certificaat in de didactiek voor religieus onderwijs is vereist voor alle godsdienstlessen, maar de islamitische godsdienst is de eerste die dit volledig heeft georganiseerd binnen het universitair onderwijs, nog vóór de inwerkingtreding van de hervorming van de titels en functies. De andere godsdiensten hebben nog tijd tot 2019 om dit te organiseren.

De heer CHRISTIANS benadrukte het succes van het eerste jaar waarin de opleiding CDER Islam werd gelanceerd, wat zich concretiseerde in een actieve deelname van de studenten, een hoog slaagpercentage en een uitstekend gemiddelde van de behaalde resultaten.

De heer ECHALLAOUI heeft de leerkrachten gerustgesteld in verband met de kostprijs van het collegegeld, waarvan een deel ten laste wordt genomen dankzij een financiële tussenkomst die door het EMB en de UCL werd gevraagd bij de minister van Hoger Onderwijs, de heer Jean-Claude MARCOURT.

Vervolgens ging hij in op de hervorming van de vereiste titels. Voortaan moet elke Bachelor-titel (voor het lager onderwijs en het lager secundair onderwijs) of elke Master-titel (voor het hoger secundair onderwijs) gepaard gaan met een pedagogische titel en het certificaat CDER Islam. We hebben het dus over drie categorieën van titels:

Andere nieuwigheid: De procedure voor de aanstelling van de leerkrachten door de PO, op voorstel van de autoriteit van de eredienst valt weg. De toegang tot het beroep wordt voortaan verkregen via een visum dat wordt uitgereikt door de religieuze autoriteit. Dit visum kan permanent of tijdelijk zijn, naargelang de leerkracht al dan niet in het bezit is van de vereiste titel.

Ten slotte verwees de heer ECHALLAOUI naar de vermindering van de uren godsdienstles, als gevolg van de invoering van de nieuwe les filosofie en burgerschapseducatie (éducation à la philosophie et à la citoyenneté of EPC). Hij herinnerde aan de mogelijkheid die wordt geboden aan de leerkrachten die in het bezit zijn van de vereiste titels (cf. decreet inzake titels en functies) om zowel godsdienstlessen als EPC-lessen te geven, iets wat sommigen van hen al met succes doen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondje vragen en antwoorden, zodat de leerkrachten hun problemen en bezorgdheden konden aankaarten, en konden worden gerustgesteld met antwoorden voor hun specifieke situaties, geval per geval.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief