Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

06 juni 2021

Geachte heer volksvertegenwoordiger,

Wij hebben kennis genomen van de preciseringen bij uw eerdere verklaring over de hoofddoek, waarvoor dank.

Het Executief van de Moslims van België sluit zich bij u aan over het feit dat het nodig is het debat te voeren in een sereen kader en elkeen de ruimte te geven om vrij te spreken. U weet beter dan wij dat het politieke discours niet dezelfde impact heeft als de woorden van een doorsnee burger.

Vandaag, en het is niet het voorrecht van een specifieke groep of een functie in de maatschappij, raakt elk gesproken woord andere gevoeligheden in onze democratieën en ondanks alles moeten wij daarmee rekening houden.

De moslims hebben vaak het gevoel dat er gewerkt wordt met “twee maten en twee gewichten” als het gaat om onze gemeenschap in het bijzonder: als iemand een misdaad pleegt, hoe psychologisch gestoord die ook mag zijn, en “Allahou Akbar” roept, of zich beroept op de islam, dan moet een hele gemeenschap zich daarvoor rechtvaardigen en zich daarvan distantiëren. En dat is voor anderen niet het geval …

Vandaag heeft aantal polariserende en essentialiserende standpunten ertoe geleid dat men denkt dat de moslims een geheel zijn van mensen met eenzelfde religieuze en politiek-sociale visie.

Daarom spreekt onze instelling de publieke personen aan over hun uitlatingen om hen bewust te doen worden van het feit dat deze een negatieve impact hebben op de moslims en uiteindelijk alleen maar het wantrouwen voeden dat de Belgische bevolking heeft tegenover de moslims.

Wij hopen dat deze brief door u gunstig wordt onthaald, en verblijven ondertussen, mijnheer de volksvertegenwoordiger, met de meeste hoogachting. 

 

ÜSTÜN Mehmet
Président

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief