Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

12 december 2020

Persbericht

Vrijdag 11 december 2020 hebben de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten in het Overlegcomité besloten om de regels voor afzondering die van toepassing zijn op erediensten enigszins te versoepelen.

Vanaf zondag 13 december 2020 zullen de moskeeën maximaal 15 personen kunnen ontvangen zolang dat elk van hen 10m² per gelovige voorziet en dat de gezondheidsmaatregelen die in het protocol zijn vastgelegd, worden gerespecteerd.

BEKIJK HIER HET PROTOCOL VAN HET EMB

Dit omvat zowel de dagelijkse gebeden als religieuze ceremonies (begrafenissen en huwelijken).

Alle andere collectieve activiteiten blijven opgeschort: vrijdagsgebed, conferenties, enz.

De EMB roept de imams en moskeeverantwoordelijken op om in deze moeilijke tijden geduld te hebben en de gezondheidsbeslissingen zorgvuldig te respecteren.

Het is belangrijk dat de hele moslimbevolking alle in deze kritieke periode door de overheden genomen beslissingen begrijpt en deze ook strikt naleeft om de gezondheid van iedereen te vrijwaren.

Zorg voor uzelf en de anderen.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB),
Tahar CHAHBI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief