Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

27 juli 2020

Persbericht

Met verbijstering vernamen we dat een Vlaamse islamitische vereniging onlangs een bericht publiceerde waarbij ze de Marokkaanse moskeeën in Vlaanderen vroeg om al hun activiteiten eerstdaags op te schorten t.e.m. 31 augustus. Dit vanwege de COVID-19 besmettingen die aangetroffen zouden zijn bij verschillende leden van de moslimgemeenschap.

We willen hierbij beklemtonen dat deze beslissing niet genomen werd door het Executief van de Moslims van België (EMB), die de officiële vertegenwoordiger is van de islamitische eredienst in België, noch door de Raad der Theologen die eraan verbonden is, ondanks bepaalde geruchten.

We zijn van mening dat deze communicatie betreurenswaardig is omdat zij aanzet tot de veralgemening en de stigmatisering van de moslimgemeenschap. Dit door de moskeeën voor te stellen als potentiële broeihaarden voor het coronavirus COVID-19, terwijl de autoriteiten drastische gezondheidsmaatregelen hebben opgelegd die verder verspreid werden door het EMB.

Het EMB vraagt de moslims van Vlaanderen en de andere regio's van ons land om voorzichtig te zijn met informatie en aanbevelingen die verspreid worden door verenigingen die niet officieel en niet representatief zijn voor de islamitische eredienst. Vooral wanneer deze de vreedzame uitoefening van de islamitische eredienst in de moskeeën ondermijnen.

We herinneren eraan dat het EMB het enige representatieve orgaan van de islamitische eredienst in België is en dat niemand zijn plaats kan innemen in het treffen van maatregelen die een impact hebben op de organisatie en de praktijk van de islamitische eredienst op het Belgisch grondgebied.

De oproep tot opschorting van activiteiten in de Marokkaanse moskeeën in Vlaanderen tot en met 31 augustus staat haaks op de voorbeeldige houding van de moslimburgers die zich gewetensvol hebben gehouden aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Het brengt tevens het vele werk dat de moskeeverantwoordelijken hebben gedaan om een veilige omgeving te garanderen voor de gelovigen onterecht in twijfel.

Het EMB wijst erop dat het protocol dat zij naar de moskeeën heeft gestuurd de enige wettelijke basis vormt om de uitoefening van de eredienst in het kader van de pandemie te beperken. Dit protocol is tevens het resultaat van onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de verschillende erediensten en de Belgische politieke en gezondheidsautoriteiten.

In de context van de recente opflakkering van de pandemie, nodigt het EMB iedereen uit om de instructies beschreven in ons protocol nauwgezet te respecteren, waaronder:

Gelovigen en bestuurders van gebedshuizen die de opgelegde verplichtingen niet nakomen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Bij een herhaaldelijke overtreding kunnen de autoriteiten zelfs overgaan tot de sluiting van de moskee.

Fase 5 van de exitstrategie ging ervoor zorgen dat het maximale aantal toegelaten gelovigen in de gebedshuizen opgetrokken ging worden tot 400 personen. Na de bijzondere vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020 werd deze 5de fase uitgesteld en zelfs een verstrenging van de regels ingevoerd. Dit betekent dat het maximaal aantal gelovigen vanaf woensdag 29 juli 2020 teruggebracht wordt naar 100 personen tijdens de dagelijkse gebeden, het vrijdaggebed en Offerfeestgebed (met respect voor de social distancing) en dit tot nader order.

KLIK HIER VOOR PROTOCOL VAN HET EMB - 4DE FASE VOOR DE HEROPENING VAN MOSKEEËN 

Gezien de verontrustende toename van de besmettingen in Antwerpen adviseert het EMB echter de moskeeën van de stad Antwerpen om het gebed van het Offerfeest uitzonderlijk niet plaats te laten vinden in de moskee. Als alternatief kan het gebed thuis worden uitgevoerd naar analogie van het Ramadanfeest.

We houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen in de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot de geleidelijke hervatting van activiteiten in gebedshuizen in het kader van de COVID-19 pandemie.

Het EMB nodigt alle moskeebestuurders en gelovigen uit om in deze moeilijke tijden geduldig te blijven en de genomen gezondheidsmaatregelen minutieus te volgen.

Ten slotte roepen we iedereen op om verantwoordelijkheid te tonen en als enige informatiebron het EMB te hanteren en niet verenigingen die zich niet houden aan de officiële besluiten van het EMB die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de autoriteiten.

Wij wensen u een gezegend Offerfeest en een mooie zomer toe met degenen die u dierbaar zijn.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Namens de Raad der Theologen,
Taher TUJGANI, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief