Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

08 maart 2021

Op vrijdag 5 maart 2021 hebben de federale regering en de regeringen van de gefedereerde entiteiten in het Overlegcomité besloten over te gaan tot een lichte versoepeling van de uitoefening van de eredienst.

Sinds maandag 8 maart 2021 mogen ten hoogste 50 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld) een begrafenis bijwonen in de daartoe bestemde ruimten van de gebouwen en op de begraafplaatsen, overeenkomstig het op zaterdag 6 maart 2021 bekendgemaakte ministerieel besluit.

Tijdens deze activiteiten moeten de in het protocol vermelde richtlijnen in acht worden genomen. Het kan worden geraadpleegd via de onderstaande link:

BEKIJK HIER HET PROTOCOL VAN HET EMB

Voorts zijn geen verdere versoepelingsmaatregelen genomen. Het aantal mensen dat toegang heeft tot de moskee is nog beperkt tot 15 (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld) en alle andere collectieve activiteiten blijven opgeschort: vrijdaggebed, conferenties, enz.

Het EMB en de vertegenwoordigende instanties van de andere erkende erediensten zetten de dialoog met de autoriteiten voort om een groter aantal gelovigen in de plaatsen van eredienst toe te laten.

Het EMB dankt de gehele moslimbevolking voor de tot dusver geleverde inspanningen en verzoekt haar alle besluiten die de autoriteiten in deze periode ter bescherming van de volksgezondheid hebben genomen, nauwgezet te blijven naleven.

Zorg voor uzelf en de anderen.

Namens het Bureau van het EMB,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB),
Tahar CHAHBI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief