Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

25 oktober 2020

Brussel, 25 oktober 2020

Uit de laatste informatie die we vandaag kregen van het cabinet van de Minister-President van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) blijkt dat de maatregelen die vanaf maandag 26 oktober 2020 in het BHG van toepassing zijn op de erediensten minder beperkend zijn dan oorspronkelijk aangekondigd.

De volgende maatregelen blijven van toepassing:

Alle andere ceremoniën, met inbegrip van het vrijdaggebed, zijn verboden in de moskeeën, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wel toegelaten zijn religieuze diensten die worden opgenomen voor uitzending via alle beschikbare kanalen en die alleen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 10 personen, inbegrepen de opnamemensen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, op voorwaarde dat de plaats van eredienst gesloten blijft voor het publiek tijdens de opname.

In tegenstelling tot wat ons eerder werd gezegd, blijven de moskeeën daarentegen open voor het publiek voor het dagelijks gebed, met één persoon per 10 m2, met maximaal 100 personen aanwezig en met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor het Vlaams Gewest en het Waals Gewest verandert er niets aan de situatie: de moskeeën blijven open voor de gelovigen voor het dagelijks gebed en voor het vrijdaggebed, met naleving van de maatregelen, zoals deze gedetailleerd worden vermeld in het protocol van het EMB.

Blijf zorgen voor uzelf en voor de anderen.  

Voor het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, voorzitter

Voor de Coördinatieraad van de Islaminstellingen van België,
Salah ECHALLAOUI, woordvoerder
Coskun BEYAZGÜL, woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief