Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 december 2020

Persbericht

We hadden tot onze spijt kennis genomen van de beslissing van de minister van Justitie om het proces van erkenning van de Grote Moskee van Brussel op te schorten, dat vergezeld ging van verklaringen en beschuldigingen van pseudo-inmenging door het buitenland.

We hebben deze verklaringen, die door geen enkel bewijs werden gestaafd, aangevochten.

Na zorgvuldig beraad en met als enig doel de belangen van onze gemeenschap en onze instellingen te beschermen, heeft de vice-voorzitter van het EMB, de heer Salah ECHALLAOUI, toch zijn wil geuit zich preventief en zonder erkenning van deze ongegronde beschuldigingen terug te trekken.

We steunen zijn beslissing om af te treden met tegenzin. Wij verklaren ook dat we ten volle overtuigd zijn van de integriteit en oprechtheid van de heer ECHALLAOUI, die deze beschuldigingen weerlegt, en zeggen hem dat de Belgische moslims hem nooit genoeg kunnen bedanken voor al het werk en de opofferingen die hij in de loop der jaren heeft gebracht in het belang van onze gemeenschap.

Tegelijkertijd kondigen wij aan dat de heer ECHALLAOUI en onze instellingen langs alle juridische wegen zullen optreden tegen deze onaanvaardbare beschuldigingen.

Daarnaast willen we de politici en onze gesprekspartners bij de overheid er ook aan herinneren dat wij geen enkele poging tot inmenging zullen accepteren in zaken die onze eredienst aanbelangen door diegenen die profijt willen halen uit dit nieuws.

Onze instellingen zullen constructief blijven samenwerken met de overheid op het gebied van al hun prerogatieven met inachtneming van beginselen als de scheiding van religie en Staat, niet-inmenging in de werking van de eredienst en het beginsel van non-discriminatie, zodat geen enkele inmenging door wie dan ook zal worden getolereerd door onze gemeenschap.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder
Tahar CHAHBI, Woordvoerder

Contactpersoon:
Mr. Kursat BILGE
0493/813310

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief