Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

11 juni 2023

Persbericht

Bij koninklijk besluit van 29 september 2022 had de minister de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB) als vertegenwoordiger van de islamitische eredienst ingetrokken. Het Bureau van het EMB bleef verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Echter, hoewel dit besluit unilateraal door de minister was geïnitieerd en opgesteld, heeft hij zich er nooit aan gehouden.

Vandaag zet de minister zijn "kruistocht" voort tegen de vertegenwoordigers van de islamitische eredienst. Er is namelijk overhaast een nieuwe vzw (vereniging zonder winstoogmerk) opgericht, genaamd de " Moslimraad van België ", die dezelfde statutaire bevoegdheden heeft als het EMB. Het is vermeldenswaard dat de zetel van deze nieuwe vzw zich op hetzelfde adres bevindt als het EMB.

Een nieuw koninklijk besluit dat deze vzw erkent als het nieuwe tijdelijke bestuursorgaan van de islamitische eredienst zou in voorbereiding zijn, mogelijk zelfs al ondertekend, in strijd met het principe van scheiding van Kerk (in dit geval de Moskee) en Staat, de vrijheid van godsdienst en haar autonomie.

Het onbegrijpelijke gedrag van de minister van Justitie tegenover de islamitische eredienst is onaanvaardbaar en vormt een ontoelaatbare inmenging in de vrijheid van godsdienst, zoals erkend door de Belgische grondwet. Dit is des te meer het geval omdat het EMB de minister van Justitie heeft verzocht om betrokken te worden bij de discussies over de representativiteit van de islamitische eredienst, maar hij blijft desondanks in het geheim en niet transparant handelen.

Hoe kunnen we accepteren dat een minister overhaast, zonder enige voorafgaande raadpleging van het officiële orgaan dat de moslimgemeenschap vertegenwoordigt, een vzw opricht met 4 door hem aangewezen "vertegenwoordigers", belast met het beheer van een eredienst namens de hele gemeenschap, zonder dat zij daar inspraak in hebben?

Deze handelswijze van de minister van Justitie is ook een waarschuwingssignaal voor alle andere erkende erediensten in ons land. Vanaf vandaag laat de minister zien dat het alleen aan hem is om leidinggevenden van een eredienst aan te stellen. Het is overduidelijk dat deze praktijk in strijd is met de grondwet, die de vrijheid van godsdienst beschermt, en daarom moet worden afgekeurd en veroordeeld.

Ter herinnering, de uitgebreide commissie van het EMB blijft op een transparante en onafhankelijke manier werken aan het vernieuwingsproces van onze instelling, waarvan de verkiezingen zullen plaatsvinden op 16 september 2023.

Brussel, 11 juni 2023

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief