Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

06 oktober 2021

Persbericht – 06 oktober 2021

Verbijsterd door het lekken van de rapporten van de Staatsveiligheid hekelen de islamitische instellingen van België de jacht op de moslims.

Het is een schandaal te zien dat rapporten van de Staatsveiligheid lekken. Deze moeten vertrouwelijk blijven en omzichtig worden bekeken door personen die daartoe bevoegd zijn en deze moeten beschermen. 

Hoe moeten we dit systematische lekken verklaren wanneer het gaat om rapporten over de moslims en hun instellingen? Wij kunnen niet verbergen hoe ongerust we wel niet zijn over deze praktijk die ongehoord is in een rechtstaat.

Het gaat meer bepaald over courante praktijken die we zien in totalitaire regimes waar religieuze minderheden worden vervolgd. Deze oneerlijke praktijken nemen meer en meer de vorm aan van een jacht op de moslims die ons herinneren aan de duistere periodes van Europa. Het is gewoonweg schandalig.

Wij roepen de parlementariërs van ons land op om de nodige controles uit te oefenen met het oog op het beheer van deze rapporten en om te vermijden dat deze situatie ontaardt en leidt tot onherstelbare gevolgen in onze democratie.  

Door de bewuste onthulling van deze rapporten die politiek worden geïnterpreteerd en volledig gemanipuleerd door de media, willen sommigen duidelijk de moslims en hun instellingen zwartmaken. 

Het is trouwens onaanvaardbaar dat deze rapporten in de media worden beschouwd als absolute waarheden of als beslissingen van justitie terwijl de belanghebbenden niet eens het recht kregen om zich te verdedigen. In het licht van wat de islamitische instellingen in ons land elke dag al enige tijd meemaken, vermoeden we dat deze rapporten van de Staatsveiligheid opzettelijk worden gebruikt als een laaghartig drukkings- en intimidatiemiddel om te verhinderen dat de islamitische eredienst op een onafhankelijke en autonome manier werkt en met de bedoeling een voorwendsel te vormen voor bepaalde politici om zich beter te kunnen bemoeien met de werking en de organisatie van de islamitische eredienst.

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder
Tahar CHAHBI, Woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief