Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 juni 2018

De inwoners van Ninove hebben talrijk gereageerd op de uitnodiging van de moskee ”Centrum Barmhartigheid - Arrahma” voor een interlevensbeschouwelijke ontmoeting op 9 juni 2018 en dit ter gelegenheid van de Ramadan-maand.

Deze ontmoeting vond plaats in het prachtige decor van de voormalige Sint-Theresiakerk, die recent her ingericht werd tot cultureel en gemeenschapscentrum.

Ook de burgemeester van Ninove, verschillende schepenen en een priester waren aanwezig en toonden duidelijk hoeveel belang ze hechten aan de integratie van de moslimbevolking van deze kleine Vlaamse stad.

Tijdens de verschillende toespraken werd uitgebreid gesproken over openheid, dialoog en het bouwen van bruggen tussen de verschillende culturen. Daarbij werd de nadruk gelegd op wederzijds respect en begrip wat o.a. gebeurt met het spreken van Nederlands, de vrijheid van godsdienst, de gelijkheid van kansen en meer bepaald de toegang verlenen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

De avond werd opgeluisterd met muzikale intermezzo’s van een christelijk koor en een groep soefizangers.

Bij het verbreken van het vasten konden de Ninovenaars genieten van verrukkelijke oriëntaalse gerechten , klaargemaakt door de leden van de plaatselijke moslimgemeenschap.
De avond was een enorm succes en gaf burgers van alle leeftijden en opvattingen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vriendschappen te smeden.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) steunde de moskee “Centrum Barmhartigheid - Arrahma” door zijn aanwezigheid maar ook door de geslaagde opvolging die al jaren wordt gegeven aan het inplantingsdossier van deze moskee.

Het EMB zal de moskee blijven steunen wanneer ze in de toekomst een aanvraag tot erkenning wil indienen.

Op dit ogenblik wordt de moskee gerenoveerd met alleen vrijwillige bijdragen, maar het is de bedoeling om een cultureel centrum voor iedereen te worden en niet alleen een plaats van eredienst voor getrouwen.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief