Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

07 oktober 2021

Persbericht – 07 oktober 2021

De islamitische instellingen van België protesteren tegen de aanhoudende manipulatie van de publieke opinie door populistische ideologieën volgens welke er buitenlandse inmenging is in de islamitische eredienst. Al te lang zijn de moslims en hun instellingen het slachtoffer van een publieke lastercampagne onder dekking van de beweerde buitenlandse inmenging. Moeten we er nog aan herinneren dat België erediensten erkent die traditioneel aanwezig zijn in ons land en waar het buitenland direct betrokken is bij de organisatie, de werken en de aanstelling van de bedienaars van de eredienst van deze laatste? Als de beweerde inmenging van het buitenland toegepast zou worden op alle in België erkende erediensten, dan valt de islamitische eredienst objectief buiten deze lijst. Te meer omdat de beweerde inmenging van het buitenland zich meer en meer verbreidt in het populistische politieke discours en een voorwendsel vormt voor bepaalde politici die een antimoslimdebat in onze maatschappij voeden en de perceptie radicaliseren van de publieke opinie over de islam en de moslims van ons land en die bovendien niet aarzelen om zich te bemoeien met de zaken van de islamitische eredienst met medeplichtigheid van radicale opportunisten tot de evidente relaties met bepaalde Golflanden die trouwens geen enkele gemeenschap in België hebben.

De islam is een universele religie die bijna 2.000.000.000 gelovigen telt wereldwijd. Het is onvermijdelijk dat er interactie is tussen deze gemeenschap en haar instellingen in de hele wereld. In dit licht en naar het voorbeeld van andere erkende erediensten in België heeft de islamitische eredienst het volste recht om hetzelfde soort relaties te hebben met islamitische instellingen hier en elders. In een rechtstaat waar de Grondwet de vrijheid van geweten en godsdienst garandeert, is het ontoelaatbaar dat de moslims en hun instellingen constant veroordeeld, gedemoniseerd worden en het slachtoffer zijn van publieke lastercampagnes onder dekking van beweerde buitenlandse inmenging terwijl ze alleen maar hun vrijheid van eredienst uitoefenen. We moeten iedereen die dit bewust vergeet eraan herinneren dat de vrijheid van eredienst een fundamentele vrijheid is die wordt gegarandeerd door onze Grondwet, wat impliceert dat iedereen het recht heeft om zijn godsdienst op een individuele manier of met anderen te beleven. Het is overduidelijk dat in vergelijking met andere erkende erediensten de islamitische eredienst al te lang een manifeste discriminerende behandeling krijgt.

De moslims staan ook meer en meer onder druk van vrijheidsbeperkende wetten. Het is bovendien betreurenswaardig dat bij het lezen van de voorbereidende teksten, bijna alle wetten die handelen over een reglementering van de erediensten vooral focussen op de islamitische eredienst. Deze situatie wordt overduidelijk wanneer men ziet hoe er over deze wetten wordt gecommuniceerd in de media. Wetten die in principe moeten gaan over alle erediensten worden behandeld alsof ze exclusief verbonden zijn met de islamitische eredienst. De ervaring leert ons dat bepaalde vertegenwoordigers van andere erediensten zelfs zo ver gaan dat ze deze nieuwe reglementeringen verwijten aan de islamitische eredienst wat bevestigt dat ze gericht zijn op de islamitische eredienst maar de andere erediensten er het slachtoffer van worden.     

Wij bevestigen nogmaals nadrukkelijk dat onze organisaties instellingen zijn volgens de Belgische wet en er totaal geen buitenlandse inmenging is. Wij protesteren wel heel duidelijk tegen een inmenging van bepaalde Belgische politici in de zaken van de islamitische eredienst. In de vorm van een bevel willen zij aan het EMB al maanden opleggen op welke manier het zich moet organiseren, door wie het al dan niet moet worden betaald, hoe en met wie de vernieuwing ervan al dan niet georganiseerd moet worden en wanneer deze vernieuwing klaar moet zijn. Deze overduidelijke inmenging is onaanvaardbaar, ongrondwettelijk en een flagrante inbreuk op de principes van de scheiding van Kerk en Staat. Sinds het einde van zijn mandaat is het EMB in lopende zaken en de instanties van het representatieve orgaan van de islamitische eredienst bevinden zich in een fase van vernieuwing door de eigen interne structuren. Onder geen beding en in geen enkele vorm kan iemand aan de islamitische eredienst opleggen op welke manier deze zich moet organiseren en hoe de instanties moeten worden vernieuwd. Onze instellingen leven onze Grondwet volledig na en ook de Europese Conventie van de Rechten van de Mens. Wij vragen dan ook dat volgens de principes van de scheiding van Kerk en Staat en de vrijheid van godsdienst, de autonomie van de islamitische eredienst wordt gerespecteerd, zoals dat ook het geval is voor de andere erkende erediensten in ons land. Wij roepen ook alle verantwoordelijken en alle politieke besluitvormers van ons land op om de grondwettelijke principes na te leven zoals ze dat hebben gezworen te doen. 

De moslims en hun instellingen zijn onverzettelijk wat het respect voor hun autonomie en hun vrijheid van godsdienst betreft, zoals gegarandeerd door onze Grondwet en de EVRM en behouden zich het recht voor deze te doen gelden als ze worden bedreigd.     

Namens het Bureau van het Executief van de Moslims van België,
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Namens de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België,
Coskun BEYAZGÜL, Woordvoerder
Tahar CHAHBI, Woordvoerder

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief