Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

31 januari 2020

Persbericht - 14/01/2020

Sinds de erkenning van de islam door België in 1974, en meer in het bijzonder na de installatie van het Executief van de Moslims van België als door de staat erkend vertegenwoordigend orgaan voor het werelds beheer van de islameredienst, werd er heel wat vooruitgang geboekt in ons land. Opmerkelijke stappen in de institutionalisering van de islam in België worden onder andere gevormd door de organisatie van lessen islamgodsdienst in het officiële onderwijs, de erkenning door de gewesten van plaatselijke moslimgemeenschappen via de moskeeën, de toewijzing van leidinggevende eredienstsecretarissen aan het Executief van de Moslims van België, van leidingsgevende bedienaars van de eredienst in de moskeeën, van islamconsulenten in de strafinrichtingen en in het leger, en tot slot in het kader van prediksters en theologes, dit alles onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie.
Met dankbaarheid en erkenning betuigen wij eer aan iedereen die een positieve bijdrage heeft geleverd aan dit succes sinds de erkenning van de islam in 1974 tot op vandaag.
In al hun diversiteit zijn de moslims van België zo in staat om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, maar ook om met één stem te spreken over onderwerpen die de islam en de moslims van ons land aangaan.
Daarbij is het Executief van de Moslims van België vóór alles een zeer belangrijk instrument om de moslims toe te laten hun doelstellingen te bereiken binnen het kader van zijn voorrechten, en op zijn beurt is de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België, gesticht door de overkoepelende instellingen van onze gemeenschap, een verworvenheid voor de eenheid van onze gemeenschap en voor onze institutionele stabiliteit.
Met de medewerking van deze instellingen hebben wij het lot van onze gemeenschap op heel wat vlakken zelf in de hand genomen. Op initiatief van het Bureau van het EMB werd er in 2016 een overlegcommissie samengesteld, bestaande uit het Bureau van het EMB, leden van de Coördinatieraad en leden van de Raad van Theologen. Deze commissie zal nadenken over een gepaste structuur voor de behoeften van de moslimgemeenschap van België met het oog op de vorming van leidinggevenden in overeenstemming met de Belgische context. Uit de leden van deze commissie werd een werkgroep samengesteld om dit voor te bereiden in overleg met het Ministerie van Justitie. Deze samenwerking heeft geleid tot een ontwerp van statuten voor de oprichting van een academie. Daarna werd dit ontwerp unaniem goedgekeurd door de leden van de overlegcommissie, de algemene vergadering van de academie en op 12/04/2019 werden de statuten van de AFOR (Académie de Formations et de Recherches en Etudes Islamiques) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Concreet moet de Academie onder andere de opleidingsprogramma’s voor twee verschillende domeinen uitwerken: de sociale wetenschappen en de religieuze islamwetenschappen met het oog op de vorming van moslimleidinggevenden in België.
Deze opleiding is voor alles bedoeld voor hen die na de middelbare school islamwetenschappen willen studeren. Ze zijn niet gericht op studenten die al hogere studies islamwetenschappen of gelijkaardig hebben gedaan, en al in functie zijn. De AFOR kan daarentegen wel een accreditatie geven aan mensen in deze situatie. De AFOR zal ook permanente opleidingen organiseren
De Academie heeft een overeenkomst getekend met twee prestigieuze Belgische universiteiten, de Nederlandstalige KULeuven en de Franstalige UCLouvain, om de noodzakelijke cursussen te geven in het kader van de burgerlijke opleiding van de AFOR. Aangezien deze cursussen al worden gegeven aan de KULeuven kan de AFOR daarvan gebruik maken dankzij overeenkomstprotocollen. Binnen de UCLouvain werden er in overleg met de AFOR twee universitaire diploma’s gecreëerd met officiële goedkeuring van de ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur).
Het programma islamwetenschappen behoort volledig tot het domein van de AFOR. Ongeacht de duur van de burgerlijke opleiding die voorzien is op twee jaar, zal het programma islamwetenschappen vier jaar duren.
De actualiteit van de laatste dagen heeft bovendien opnieuw de vraag omtrent imamopleidingen in België opgeroepen, en we stellen met spijt vast dat bepaalde informatie daarover, zoals voorgesteld in de pers, aanleiding heeft gegeven tot onbegrip en verwarring. Daarom willen we bepaalde informatie die verkeerd werd geïnterpreteerd, hier verduidelijken.
Zoals we al verschillende malen in het verleden hebben gezegd, valt de opleiding van imams in België niet onder de overheid noch onder de universiteiten. Dit voorrecht komt toe aan de gemeenschap in het kader van het principe van godsdienstvrijheid. Het is dus volledig een project van de moslimgemeenschap van België en het resultaat van een samenwerking tussen haar verschillende instellingen. Wij erkennen de betrokkenheid van de federale regering als partner-facilitator, en nemen van de gelegenheid gebruik om de Minister van Justitie te danken voor zijn beschikbaarheid en aanmoedigingen bij het uitwerken van dit project. Wij danken ook de KULeuven en de UCLouvain voor hun engagement in een partnerschap met de AFOR en voor hun bijdragen aan ons project.
Tot slot hopen wij onze gemeenschap te kunnen dienen via dit project en nog tal van andere toekomstige projecten om ons steentje bij te dragen voor een succesvolle institutionalisering van de islam die perfect past in de context van ons land.

Voor het Executief van de Moslims van België
Mehmet ÜSTÜN, voorzitter

Voor de Académie de Formations et de Recherches en Etudes Islamiques
Salah ECHALLAOUI, voorzitter

Voor de Coördinatieraad van de islaminstellingen van België
Coskun BEYAZGUL, woordvoerder

Voor de Raad van Theologen
Taher TUJGANI, voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief