Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

13 maart 2018

Op 27 februari was de voorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), dhr. Salah Echallaoui, aanwezig bij de presentatie van de 3de uitgave van het tijdschrift “Glimp” op initiatief van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, mevr. Bianca Debaets.

Deze uitgave is een eerbetoon aan 8 Brusselse vrouwen van uiteenlopende religieuze en filosofische overtuigingen (een anglicaanse, een joodse, een katholieke, een moslima, een orthodoxe, een protestantse, een evangelisch protestantse en een humaniste). Ze vormden vier duo’s voor een levende en inspirerende dialoog.

Ik vind het erg belangrijk om een platform te geven aan vrouwen want onderzoek heeft aangetoond dat de netwerken van vrouwen gediversifieerde zijn dan die van mannen. In een grote stad kunnen zij pioniers zijn om bruggen te bouwen tussen de verschillende overtuigingen en gemeenschappen”, onderstreepte mevr. Bianca Debaets.

Voor de moslimreligie sprak mevr. Delphine Laroche, algemeen Franstalig secretaris van het EMB, en zij legde daarbij de nadruk op sterke waarden als eerlijkheid, respect voor het anders-zijn, vrouwenemancipatie en vrijheid van overtuiging.

Men is geneigd te denken dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België een vaststaand feit is. Maar ik denk dat ongeacht haar overtuiging, elke vrouw bepaalde moeilijkheden ondervindt en soms meer moet presteren om zich te doen gelden (…) De moslimgemeenschap evolueert in de goede richting en biedt hoe langer hoe meer plaats aan vrouwen.

Dhr. Salah Echallaoui bevestigde zijn engagement als voorzitter van het EMB om vrouwen die een religieuze functie willen uitoefenen binnen de moslimgemeenschap te ondersteunen en aan te moedigen. Dit zal binnenkort zeer concrete vorm aannemen met de creatie van functies als predikster en theologe die worden betaald door de FOD Justitie, naar het voorbeeld van de erkende imams.

Het tijdschrift “Glimp” wordt uitgegeven in 15.000 exemplaren en wordt vooral verspreid in bibliotheken, jeugdhuizen en Brussels scholen.

Klik HIER om het tijdschrift te lezen
Klik HIER om de foto’s te bekijken

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief