Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 maart 2018

22 maart 2018, een datum vol smartelijke herinnering voor ons koninkrijk. Twee jaar zijn er immers al verstreken sinds deze tragische gebeurtenis onze samenleving dooreen schudde.

Als Belgische moslims worden wij nog meer getroffen door deze gruwelijke daden in naam van de islam, waardoor de perceptie van onze gemeenschap heel negatief beïnvloed wordt.  Zozeer zelfs dat wat vroeger de waardigheid in het islamitische geloof belichaamde, nu overschaduwd wordt en wantrouwen, angst of verwerping oproept.

Het is echter aan ons om onze toekomst in eigen handen te nemen en elke dag opnieuw de nobele waarden van ons geloof uit te dragen. Dit bewustzijn moeten wij in de praktijk omzetten om met z’n allen een tegenwicht te bieden aan hen die de islam hebben gegijzeld om hun oorlogszuchtige en chaotische drift te verzadigen, waarbij ze de universele waarden van ons geloof, die wij delen met alle mensen, met de voeten treden.

Daarom nodigt de voorzitter van het EMB de verantwoordelijken van de moskeeën uit om tijdens deze herdenkingsdagen van de aanslagen van 22 maart 2016 gedurende het vrijdaggebed een ogenblik van gemeenschappelijk gebed te wijden ter ere van de slachtoffers.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief