Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

22 mei 2019

Op vrijdag 10 mei 2019 namen dhr. Mehmet ÜSTÜN, voorzitter van het EMB, en de heer Bayram SAATCI, vicevoorzitter, deel aan het diner voor het verbreken van de vasten (iftar) georganiseerd door de Islamitische Federatie van België.

Klik HIER voor de foto's

Er waren ook politici en mensen uit de verenigingswereld aanwezig op deze vriendschappelijke maaltijd.

Dhr. Üstün gaf er de volgende toespraak:

Excellenties, mevrouw, mijnheer de consuls-generaal,
Mijnheer de secretaris-generaal van IGMG,
Mijnheer de voorzitter van de Islamitische Federatie van België,
Geachte volksvertegenwoordigers,
Geachte burgemeesters,
Geachte schepenen en gemeenteraadsleden,
Dames en heren,
Beste zusters en broeders,
Beste vrienden,

Assalamoualeykoum, de vrede zij met u.

Bij deze gelegenheid wil ik van ganser harte de heer voorzitter van de Islamitische Federatie van België danken voor zijn initiatief om ons te verenigen tijdens deze gezegende Ramadan-maand die synoniem staat voor weldoen, delen en broederlijkheid.

Onze aanwezigheid hier vanavond voor het verbreken van de vasten is het bewijs van de geest van openheid die de weerspiegeling is van de islam van de vrede en het samenleven waarop wij aandringen.

Als voorzitter van het Executief van de Moslims van België kan ik u meedelen dat wij als instantie heel wat energie hebben gestoken in de institutionalisering van de islam in België. Onze instelling neemt haar verantwoordelijkheid en volgt verschillende dossiers op, zoals de erkenning van de moskeeën, de opleiding van imams, de herbestemming van de Grote Moskee van Brussel, het dossier inzake het onverdoofd ritueel slachten en nog andere. Wij stellen elke dag alles in het werk om de belangen van de moslims van België te verdedigen.

Beste genodigden

Bij deze gelegenheid gaan mijn gedachten uit ook naar de families van de slachtoffers van de aanslagen tegen twee moskeeën in Christchurch. Zij vieren hun eerste Ramadan zonder hun geliefden. Zoals u weet heb ik deze families in Nieuw-Zeeland persoonlijk bezocht. Tijdens dit bezoek zag ik veel verdriet, maar ook veel hoop en solidariteit. Moge Allah in Zijn oneindig mededogen deze families helpen tijdens deze heilige maand. Tegelijk veroordeel ik ook de aanslagen in Sri Lanka, waarbij onschuldige mensen tijdens een religieuze ceremonie geviseerd werden en wens ik dat de heilige maand Ramadan bijdraagt tot vrede en rust.

Geachte heer Muhammed

Ik wil in aanwezigheid van alle genodigden u en uw medewerkerks van harte feliciteren en bedanken voor uw voedselpakkettencampagne. Ik vernam dat er dit jaar 5230 voedselpakketten bezorgd zijn aan behoeftige families over heel de wereld om er de maand Ramadan mee door te komen. Moge Allah jullie zegenen.

Ik nodig u uit om vanavond deze diversiteit en deze mooie vriendschap die ons bindt te eren.

Moge God onze vasten aanvaarden. Ik wens u smakelijk eten en een mooie avond.

Mehmet ÜSTÜN
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief