Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

13 juni 2017

Op dinsdag 6 juni 2017 nam de voorzitter van het Executief van de Moslims van België, dhr. Salah Echallaoui, deel aan een traditionele Iftar (maaltijd na zonsondergang tijdens de ramadan) die werd georganiseerd door de Ambassade van de Verenigde Staten te Brussel en haar zaakgelastigde, dhr. Matthew Lussenhop.

Dhr. Echallaoui hield een verbindende redevoering waarvan we hierna de volledige inhoud geven:

Mijnheer de zaakgelastigde,
Dames en heren,
Beste zusters en broeders, 
Beste vrienden,

Assalamoualeykoum wa rahmatoullah wa barakatuh,
De vrede zij met u.

Mijnheer de zaakgelastigde,

Deze Iftar, waarop u ons elk jaar zo vriendelijk uitnodigt, vormt een belangrijke gebeurtenis, een teken van uitwisselingen met alle respect voor de diversiteit.

In het volgende vers dringt de Heilige Koran erop aan en moedigt mensen aan elkaar wederzijds te ontmoeten en te leren kennen:

“O mensen! Wij hebben u geschapen als man en vrouw en wij hebben van u volkeren en naties gemaakt, zodat u elkaar kunt leren kennen...” (49 :13)

Spijtig genoeg hebben niet alle volkeren de kans om zoals wij in vrede te leven, deze vrede die wij van jaar tot jaar zien afbrokkelen.

De tragedies die zich overal ter wereld afspelen, leiden er vaak toe dat mensen zich op zichzelf gaan terugplooien en elkaar gaan haten.

Wij leven in moeilijke tijden waarin wij geklemd komen te zitten tussen een gewelddadig extremisme en een populisme die elkaar onverbiddelijk in stand houden.

Maar ik verlies de hoop niet: elke wil tot verdelen kan worden overwonnen door de verenigende bezieling van verlichte burgers.

En ook al zijn ze de eerste slachtoffers van het terrorisme in de wereld, toch moeten we eraan herinneren dat de moslims in vrede willen leven, in alle rust net als hun medeburgers ongeacht hun afkomst of overtuiging.

De gezegende maand van de Ramadan geeft de moslims de kans om hun nobele waarden opnieuw te doen heropleven. De vaster mag niet alleen niet drinken en eten, hij moet ook zijn taal en zijn  geest beheersen, strijden tegen zijn arrogantie, zijn gemakzucht, zijn agressiviteit en zijn ongeduld.

De Ramadan zet ons ertoe aan onszelf te overschrijden en te handelen met meer doorzicht en rechtschapenheid.

Deze maand is voor de moslims ook de gelegenheid om weer aansluiting te zoeken met de universele waarden van solidariteit, delen en broederlijkheid.

Deze zelfde waarden wil het Executief van de Moslims van België verdedigen met zijn verklaringen, zijn initiatieven en zijn projecten.

De Islam die wij voorstaan is een Islam van vrede, van dialoog en samenleven, laat daarover geen twijfel bestaan. En door onze aanwezigheid bij deze iftar getuigen wij van deze geest van openheid.

Ik wens u een uitstekende iftar en een prettige avond.

Alle foto's van het evenement HIER

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief