Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

08 juni 2018

Op vrijdag 1 Juni 2018 namen de voorzitter en de vice-voorzitter van het Executief van de Moslims van België, de heren Mehmet Üstün en Salah Echallaoui deel aan een receptie voor de verbreking van de vasten tijdens de Ramadan-maand (iftar), georganiseerd door de Diyanet van België.

Politici en mensen uit het verenigingsleven waren aanwezig bij deze vriendschappelijke maaltijd.

Dhr. Üstün nam het woord. Hierna volgt de integrale inhoud daarvan:

Mijnheer de adviseur voor sociale zaken van de Turkse ambassade in België,
Mijnheer de directeur-generaal van Diyanet België,
Heren afgevaardigden, burgemeesters, schepenen,
Dames en heren,
Beste zusters en broeders, 
Beste vrienden,

As salamou ‘aleykoum, vrede zij met u.

Het is me een groot genoegen me tot u te mogen richten en vooreerst wil ik de verantwoordelijken van Diyanet van België bedanken om me uit te nodigen voor het gezamenlijk verbreken van de vasten in deze gezegende maand.

Ten gevolge van mijn nieuwe functie binnen het Executief van de Moslims van België heb ik nieuwe verantwoordelijkheden gekregen. De belangrijkste daarvan is om het werk van mijn voorgangers voort te zetten.

Het Executief van de Moslims van België kan vandaag met trots terugblikken op het verrichte werk. In al die jaren werden er immers niet minder dan 83 moskeeën en 66 imams erkend, evenals 1600 godsdienstleraren en 54 islamconsulenten die dagelijks door onze instelling worden gevolgd.

Maar het Executief heeft nog andere grote opdrachten, waaronder:

- de hervorming van de Raad der Theologen,
- de organisatie van een opleiding voor moslimkaders,
- het nemen van zijn verantwoordelijkheid bij de herbestemming van de Grote Moskee te Brussel

Als nieuwe voorzitter sta ik in voor de voortzetting van het aangevatte werk en zal ik al mijn energie en bekwaamheden gebruiken ten dienste van een islam in het teken van vrede, sociale cohesie en het samenleven.

En welke maand is beter geschikt dan de Ramadan-maand om ons engagement te bezegelen, om deze waarden te verdedigen en de moslimgemeenschap een geschikte omgeving te bieden voor de ontwikkeling van een geloof dat zijn bron heeft in de schatten van de Islam, die al te vaak vergeten worden maar zo aanwezig zijn in ons religieus erfgoed.

Ik druk mijn wens uit om alle uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan en om van deze Ramadan-maand een springplank naar succes te maken.

Dat God ons vasten aanvaardt.

Smakelijk en een uitstekende avond gewenst, bedankt. 
Mehmet ÜSTÜN 
Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief