Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

28 september 2018

In het prachtige gotisch-klassieke stadhuis van Brussel op de Grote Markt werd op 21 september een conferentie gehouden ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede.

Deze derde editie werd georganiseerd door dhr. Lahcen Hammouch, stichter van de Belgische audiovisuele zender Almouwatin, en ging over het thema “Sociale dienstverlening gericht op vrede en samenleven”.

Er waren heel wat sprekers uit diverse hoek (politici, academici, ..) uit de verenigingswereld en van alle overtuigingen (moslims, joden, boeddhisten, leken, christenen …).

Het Executief van de Moslims van België werd er vertegenwoordigd door zijn Franstalige vicevoorzitter, dhr. Salah Echallaoui, die in zijn toespraak benadrukte dat hij er trots op is Belg te zijn en te behoren tot een maatschappij die zich inzet voor sociale diversiteit. 

Dit land is erin geslaagd om de samenhang te behouden tussen de verschillende overtuigingen en de relaties tussen de instellingen die deze overtuigingen vertegenwoordigen en de Staat op basis van het principe dat ingeschreven staat in onze Grondwet namelijk neutraliteit, wat we onder het begrip inclusief secularisme kunnen plaatsen. Dit laat iedereen toe om te leven volgens zijn overtuiging, als gelovige of als niet-gelovige. Dit land, België, is er dankzij zijn samenhang in geslaagd om moeilijke periodes te overleven, zoals de aanslagen die ons land diep hebben geraakt”.

eraan toevoegende dat

we in staat zijn geweest om als verantwoordelijken en vertegenwoordigers van de erediensten en vrijzinnigheid samen te werken met de federale regering ter bescherming van de Rechten van de Mens. Werken aan de menselijke waarden die ons zo dierbaar zijn en die wij verdedigen, namelijk de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrijheid van geweten en godsdienst.”

Dhr. Echallaoui herinnerde ook aan de verschillende domeinen waarin het Executief van de Moslims van België de laatste jaren actief was.

Meer bepaald door de inrichting en de ontwikkeling van een islam van België, een islam die rekening houdt met de geschiedenis, de cultuur en het erfgoed van België. Dit is geen islam die uit het niets is ontstaan, maar waarvoor religieuze kaders worden opgeleid (imams, leraren, islamconsulenten, verantwoordelijken in het verenigingsleven en in de plaatsen van eredienst). Zo hebben wij niet lang geleden samen met onze partners een reis naar Auschwitz (Polen) georganiseerd om de barbarij die daar plaatsvond nooit te vergeten. Het nazisme en het extremisme kunnen namelijk op elk ogenblik opnieuw de kop opsteken en het is onze taak om daar aandacht aan te schenken en waakzaam te blijven.”

De gebeurtenis werd afgesloten met de overhandiging van de vredestrofeeën aan personaliteiten en verenigingen voor hun inzet voor de vrede en het samenleven in België en in het buitenland. Tenslotte was er ook een gezellig samenzijn met alle protagonisten en de aanwezige personen.  

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief