Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

12 juli 2017

Op maandag 10 juli 2017 begaf een delegatie van erkende Belgische imams zich naar de Beurs van Brussel om er deel te nemen aan de “moslimmars tegen terrorisme” die halt hield in onze hoofdstad.

Ze werden aangevoerd door dhr. Abdelhafid Belkadi, imam verbonden met het Executief van de Moslims van België en voor de gelegenheid afgevaardigd door dhr. Salah Echallaoui, voorzitter van het EMB.

Onze bedienaars van de eredienst ontvingen een groep imams die voornamelijk uit Frankrijk kwamen, maar ook uit Europa en Afrika, om eer te bewijzen aan de slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek.

Dhr. Jan Jambon, Minister van Binnenlandse Zaken, dhr. Alain Courtois, schepen van de stad Brussel, meer bepaald bevoegd voor erediensten, en dhr. Richard Miller, député, waren aanwezig op dit evenement en gaven er een toespraak.Ook dhr. Belkadi sprak in naam van dhr. Echallaoui.

Daarna reciteerden de Franse, Belgische, Europese en Afrikaanse imams samen de openingssoera van de Koran, de “Fatiha”, gevolgd door enkele aanroepingen voor de slachtoffers van het terrorisme.

Deze bezinningsmars, die startte op 8 juli, zal zeven dagen duren en verschillende steden aandoen die de laatste jaren het slachtoffer werden van terrorisme, zoals Parijs, Nice, Rouen en Toulouse in Frankrijk, en Berlijn in Duitsland. De mars zal eindigen op 14 juli op het Marsveld in de Franse hoofdstad.

Toespraak van dhr. Echallaoui door dhr. Belkadi ter gelegenheid van de moslimmars tegen terrorisme :

Mijnheer de Minister van Binnenlandse Zaken,
Mijnheer de Burgemeester,
Heren imams,
Beste broeders en zusters,
Beste vrienden,

De heer Echallaoui, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, kan ons spijtig genoeg vandaag niet vervoegen. Door zijn belangrijke functie diende hij tijdelijk elders aanwezig te zijn. Maar hij heeft mij de opdracht gegeven om u zijn allerbeste groeten over te brengen en enkele woorden van vriendschap en steun over te brengen: 

Ik wil mijn dank uitspreken voor de organisatoren van deze “moslimmars tegen terrorisme” voor dit prachtige initiatief dat de moslimburgers en meer bepaald de imams de gelegenheid biedt om zich luid en duidelijk uit te spreken voor de vrede en tegen de haat die zich ontplooit onder onze ogen.

Sinds enkele jaren al zijn we met afgrijzen in alle uithoeken van Europa en elders in de wereld getuigen van nooit eerder geziene gewelddaden, vaak gepleegd door jonge inwoners van de landen die hun doelwit zijn.

Wij blijven ons verzetten tegen deze barbaarse daden en blijven onze medeburgers aansporen om de wandaden van een minderheidsgroep van een gemeenschap niet op één hoop te gooien met de enorme meerderheid van burgers die alleen maar in vrede en sereniteit willen leven met iedereen die hen omringt: familie, buren, collega’s of vrienden.

Vandaag willen wij nog verder gaan en onze woorden verbinden aan daden met deze mars die verschillende steden aandoet die het slachtoffer werden van de aanslagen, en die tot doel heeft om de barbarij die blindelings onschuldigen raakt definitief los te maken van een religie die de broederschap tussen alle mensen voorstaat.

Of zoals het motto van ons land België luidt: “Eenheid maakt macht” en door de eendracht van alle burgers, ongeacht hun filosofische en religieuze overtuigingen, zullen wij erin slagen om duurzaam “samen te leven”.

Ik dank u.

Alle foto's van het evenement HIER

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief