Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

15 april 2020

Persbericht

De Veiligheidsraad heeft op 15 april 2020 aangekondigd dat de eerder genomen maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid in het kader van de coronapandemie (Covid 19), verlengd worden met twee weken tot 3 mei 2020.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) heeft deze maatregelen doorgegeven aan de Belgische burgers van het moslimgeloof in hun persberichten van 4, 13 en 26 maart 2020, door de tot nader order tijdelijke sluiting van de moskeeën en de opschorting van alle activiteiten aan te kondigen.

Dit jaar begint volgens de maankalender de maand van de Ramadan op 24 april 2020 en zal de Ramadan, op z’n minst gedeeltelijk, plaatsvinden tijdens de periode van de maatregelen.

De gezondheidscontext die we op dit moment kennen, vereist de volgende aanpassingen in de levenswijze tijdens deze belangrijke maanden van de moslimkalender: 

 1. De moskeeën blijven dicht voor het publiek en er zal binnenin geen enkele activiteit georganiseerd worden.  Als gevolg daarvan zal het Tarawih-gebed, dat elke avond tijdens de maand van de Ramadan wordt gehouden, niet plaatsvinden in de gebedshuizen. Dit niet-verplichte, bijkomende gebed kan enkel thuis gehouden worden in beperkte kring, namelijk alleen onder familieleden die onder hetzelfde dak wonen. In een Hadith van de profeet Mohammed (Gods vrede zij met hem), opgetekend door Boukhari en Mouslim, wordt gezegd : “Bid bij u thuis, het beste gebed is datgene dat thuis wordt gedaan, tenzij het een verplicht gebed is.”
   
 2. Er zullen geen bijeenkomsten zijn in de moskeeën. Om de moslims te ondersteunen en hen toe te laten hun spiritualiteit in alle sereniteit te blijven beleven, zal de Brusselse Grote Moskee via videoopnames opgenomen in haar lokalen verschillende religieuze lezingen voorgedragen door imams ter beschikking stellen.
   
 3. Om de veiligheidsafstanden te respecteren en bijeenkomsten van mensen voor voedingswinkels te vermijden, worden de moslims verzocht om niet te wachten tot het einde van de dag om hun inkopen te doen. De Ramadan is een maand van meditatie en spiritualiteit. Het wordt onder meer aangeraden om aankopen te matigen en verspilling en overmatige consumptie te vermijden.
   
 4. De maaltijden na zonsondergang moeten thuis genuttigd worden en alleen met familieleden die er wonen.  Het uitnodigen van naasten, vrienden en buren wordt jammer genoeg verboden vanwege de door de overheid opgelegde verplichtingen tot social distancing. Bijeenkomsten van mensen, die zich soms vormen na het nuttigen van de maaltijd, worden niet langer toegelaten. Bovendien moeten de gelovigen die tijdens een deel van de nacht wakker blijven, aandacht hebben voor het behoud van de rust in hun buurt.
   
 5. Kinderen, ouderen of kwetsbaren, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en zieken zijn vrijgesteld van het vasten. Uitzonderlijk mogen dit jaar ook de moslimgelovigen die in de frontlinie werken in de strijd tegen de coronapandemie (Covid 19) en die geconfronteerd worden met moeilijke werkomstandigheden (intense stress en vermoeidheid, drukke werkschema, het dragen van veiligheidskledij die de dorst vergroten…), indien ze het moeilijk hebben, het vasten onderbreken of de start van het vasten uitstellen. Het betreft vooral medewerkers in ziekenhuizen, huizen en uitvaartverzorgers.
   
 6. Doordat er momenteel in de penitentiaire instellingen minder personeel aan het werk is, zal de verdeling van de maaltijden aan de gedetineerden van het Moslimgeloof niet gegarandeerd zijn op het moment in de avond waarop het vasten onderbroken wordt, zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval was. Als gedetineerden in deze omstandigheden problemen ondervinden om te vasten, is het toegestaan om het vasten uitzonderlijk te onderbreken of uit te stellen.

Het is van groot belang dat de gehele moslimgemeenschap deze aanbevelingen strikt opvolgt en begrijpt dat deze essentieel zijn om de volksgezondheid te vrijwaren. In deze context is geduld daarbij de belangrijkste deugd.

Natuurlijk, zelfs als de Ramadan dit jaar anders beleefd zal worden, blijft het de maand van het delen en van de solidariteit. We nodigen iedereen van de moslimgemeenschap uit om hun hulp te blijven aanbieden aan zij die het nodig hebben en contact te blijven houden – op een veilige afstand – met de ouderen en eenzamen, en dat met alle moderne communicatiemiddelen van onze tijd.

Maak gebruik van deze uitzonderlijke periode om de Ramadan te beleven door aan bezinning en introspectie te doen, en door het materiële aspect te verlaten. Laat ons het gebed, de lectuur en de leer van onze mooie godsdienst herontdekken. Blijf open voor dialoog en wederzijdse hulp aan mensen met andere religieuze en filosofische overtuigingen, zelfs nu we dit jaar tot onze spijt onze maaltijden na het vasten met hen niet kunnen delen. Bid tot slot voor de zieken, de overledenen, de rouwende families of zij die momenteel lijden of geïsoleerd zijn.

We hopen dat deze beproeving zo kort mogelijk zal duren en we bedanken iedereen die zich toewijdt aan de bescherming en verzorging van de bevolking.

We smeken God om ons land en de hele mensheid te beschermen tegen deze vreselijke pandemie.

Verzorg uzelf en uw naasten.

 

Voor het Executief van de Moslims van België
Mehmet ÜSTÜN, Voorzitter

Voor de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België
Salah ECHALLAOUI, Woordvoerder
Coskun BEYAZGUL, Woordvoerder

Voor de Raad der Theologen
Taher TUJGANI, Voorzitter

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief