Webradio
Infolijn Islam
0800 200 98
< Terug naar de nieuwslijst

23 november 2018

Op 17 november 2018 hebben de heren Mehmet ÜSTÜN en Bayram SAATCI, respectievelijk de voorzitter en de Nederlandstalige vicevoorzitter van het Executief van de Moslims van België (EMB), de inhuldiging van de nieuwe Fatih moskee van Genk bijgewoond, samen met verschillende bekende namen uit de politiek, de religieuze wereld en het verenigingsleven.

In zijn toespraak gebruikte de voorzitter van het EMB de volgende woorden:

“Vooraleer ik het woord neem wens ik iedereen voor zijn/haar inspanningen te feliciteren met de realisatie van dit prachtig gebouw. Ik heb begrepen dat wij straks het complex verder zullen verkennen, maar men kan nu al zien dat dit een schitterend gebedshuis is geworden.

We kunnen ons perfect inbeelden dat de voltooiing van dit mooie project het resultaat is van grote inzet en inspanningen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap en heel wat actoren. We zijn de betrokkenen dan ook bijzonder dankbaar. Uw aanwezigheid alleen al toont aan hoe sterk de vriendschapsbanden en samenwerkingen zijn, en hoe deze dat samen-leven versterken.

De islam in België is ondertussen zowel lokaal, regionaal als nationaal georganiseerd. Toch blijven de plaatselijke actoren, met name de moskeeën en gebedsplaatsen, de primaire werkvelden. Het is ook daarom dat moslimmigranten na hun komst ruimtes inrichtten die dienst deden als moskee. Veel moest men zich daar niet bij voorstellen, het ging meestal om kleine ruimtes in fabrieks- of winkelpanden zonder verdere voorzieningen die na grondige verbouwingen gebruikt werden als gebedsruimtes.

Toch blijkt dat moslims in België wel degelijk belang hechten aan de fysieke ruimte van een moskee. Niet enkel vanwege praktische overwegingen maar ook als een vorm van erkenning en zichtbaarheid. Mooie moskeegebouwen met minaretten en koepels die volgens de islamitische architectuurkunst worden gebouwd leveren de laatste jaren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze identiteit in Europa. Mede dankzij een ‘echte’ moskee worden moslims deel van de Belgische samenleving, hetgeen verder gaat dan de loutere tolerantie van moslims.

De moskee is een plaats gewijd aan gebed en spiritualiteit, een plek waar vrede gepredikt wordt en tolerantie bestaat en waar een dam gevormd wordt tegen radicalisering. In de Fatih moskee is het zeker niet anders. Bovendien is Genk naast diversiteit ook op vlak van multireligiositeit een model. Want we vernamen gisteren dat een katholieke vzw een bijdrage leverde bij de bouw van deze moskee.

Zoals jullie weten is het EMB het orgaan dat de islamitische eredienst in België vertegenwoordigt. Het is onder andere belast met de organisatie van het islamitisch godsdienstonderwijs, de aanstelling en opleiding voor imams en islamconsulenten, maar ook de aanvragen tot erkenning van moskeeën en het toezicht op die erkende moskeeën. In Vlaanderen zijn er ongeveer 160 moskeeën waarvan 27 erkend. 12 van de 27 moskeeën bevinden zich trouwens in Limburg en bijna alle moskeeën in Genk zijn erkend. De Fatih moskee is één van die erkende moskeeën. Het voornaamste streven van onze instelling is het voorleggen van alle aanvragen van moskeeën omdat we ervan overtuigd zijn dat een erkenning naast heel wat voordelen ook de relaties van de moslimgemeenschap ten opzichte van de overheden normaliseert.

Wel stellen we de laatste jaren vast dat het verlenen van erkenningen aan moskeeën in Vlaanderen quasi onmogelijk is gemaakt. We hopen nog steeds dat gezond verstand op dat vlak zal primeren en de nodige verantwoordelijkheden opgenomen zullen worden.

Ik feliciteer nogmaals iedereen die een aandeel had in de bouw van dit prachtig complex, ik dank de moskeeverantwoordelijken voor hun gastvrijheid en wens u allen nog een fijne, mooie dag toe.”

Na de gelegenheidstoespraken werd overgegaan tot het plechtige openingsmoment, gevolgd door een rondleiding in het nieuw gebedshuis.

De gebeurtenis werd afgesloten met een receptie voor het talrijk opgekomen publiek.

Blijf op de hoogte, abonneer u op onze nieuwsbrief